Aarhus i offensiven for cyber- og informationssikkerhed

Aarhus Kommune oplever – som alle andre offentlige myndigheder og virksomheder/organisationer – en øget trussel, når det kommer til cybersikkerhed. Danmark er en af verdens førende nationer, når det gælder digitalisering, der er en afgørende drivkraft for udviklingen af vores samfund. Men med den høje grad af digitalisering følger også en øget sårbarhed over for kriminelle og fjendtligt stillede nationer, der forsøger at udnytte sårbarhederne i vores digitale samfund.

 

En styrkeposition indenfor Cybersikkerhed 

Aarhus har en styrkeposition, når det gælder cyber- og informationssikkerhed. Institut for Datalogi på Aarhus Universitet er placeret i top tre indenfor kryptologi på verdensplan. Alexandra Instituttet i Aarhus rådgiver virksomheder i hele Danmark om innovativ brug af it-sikkerhedsteknologier. Herudover har vi en række stærke it-sikkerheds- og blockchainvirksomheder – flere spundet ud af det aarhusianske universitetsmiljø, der arbejder med it-sikkerhedsmodeller på højt niveau.

 

Ny satsning på cyber- og informationssikkerhed

Derfor har Aarhus Kommune taget initiativ til at samle et konsortium for Cyber- og informationssikkerhed. Konsortiet består af videninstitutioner, offentlige myndigheder, lokale og internationale virksomheder og interesseorganisationer inden for it-sikkerhedsområdet.

Aarhus Kommune stiller sig til rådighed som facilitator for konsortiet og som testfacilitet for afprøvning af forskellige løsninger samt case/dataleverandør for forskningsaktiviteter. Målet er, at konsortiet og aktiviteterne i Aarhus kan bidrage til at styrke Danmarks forsvar på cyber- og informationssikkerhedsområdet, samt bidrage til øget eksport af danske løsninger. 

Kontakt Smart Aarhus sekretariatet, hvis du vil vide mere eller vil deltage i konsortiet.

 

Nyetableret videnscenter i Aarhus Security Tech Space er gået i luften

Det nye Security Tech Space, der skal være med til at styrke cybersikkerheden, er nu en realitet. Security Tech Space udspringer fra konsortiets fælles arbejde med ønsket om et videnscenter der kan gå forrest i kampen mod cybertruslen. Centeret er etablereret i et samarbejde mellem Aarhus UniversitetAlexandra InstituttetINCUBA A/S og Aarhus Kommune.

Med etableringen af Security Tech Space er der samtidig nedsat en bestyrelse for projektet. Nyudnævnt bestyrelsesforperson er Lise Fuhr, direktør for de europæiske teleselskabers brancheorganisation, ETNO, i Bruxelles, som bl.a. har bestyrelseserfaring fra en række techselskaber.

Security Tech Space fokuserer på virksomhedssiden af cyber- og informationssikkerhed, hvor det overordnede mål er at beskytte borgere, virksomheder og myndigheder imod cyberangreb, der i værste fald kan sætte virksomheder og samfundet i stå.