Øget trusselsbillede

Aarhus Kommune oplever – som alle andre offentlige myndigheder og virksomheder/organisationer – et øget trusselsbillede, når det kommer til cybersikkerhed. Og fordi Danmark er en af verdens førende nationer, når det gælder digitalisering, er denne en afgørende drivkraft for udviklingen af vores samfund. Men med den høje grad af digitalisering følger også en øget sårbarhed over for kriminelle og fjendtligt stillede nationer, der forsøger at udnytte sårbarhederne i vores digitale samfund. Cybertruslen er i dag en af de mest alvorlige trusler mod Danmark. Den er blevet et grundvilkår, som vi alle sammen må agere efter. Det gælder også Aarhus Kommune, der ligeledes står på et omfattende digitalt fundament og dermed har meget på spil. Det trusselsbillede, vi står overfor, ændrer sig konstant og kræver at vi alle – myndigheder, virksomheder, videninstitutioner og borgere – kontinuerligt deltager og tager aktivt ansvar. Arbejdet med cybersikkerhed er en opgave, som vi aldrig når i mål med. For hackere, kriminelle og cyberspioner udfordrer løbende vores sikkerhed med nye og mere avancerede angrebsmetoder.

Stort potentiale i styrkelse af informationssikkerhed

Også på informationssikkerhedssiden ses et stort potentiale for styrkelse i Aarhus Kommune. Med GDPR og Schrems II-dommen stilles der høje krav til datasikkerheden. Lovgivningen på området efterlader kommunerne med et meget lille mulighedsrum for udnyttelse af data og gør det svært for alvor at høste gevinster på de store datamængder, vores gennemgribende digitalisering stiller til rådighed. Aarhus Kommune har et stort ønske om at arbejde mere videns- og databaseret, og for at kunne gøre dette på en sikker måde, kræver det nye metoder og ny teknologi, for at bevare det høje niveau af databeskyttelse samt bevare ansvarlig dataanvendelse.

Aarhus styrkeposition

Aarhus har allerede en styrkeposition, når det gælder cyber- og informationssikkerhed, da bl.a. Datalogisk Institut på Aarhus Universitet er placeret i top tre på forskningsfeltet på verdensplan, ligesom Alexandra Instituttet i Aarhus rådgiver virksomheder i hele Danmark om innovativ brug af it-sikkerhedsteknologier. Herudover har vi en række stærke it-sikkerheds- og blockchainvirksomheder – flere spundet ud af det aarhusianske universitetsmiljø, der arbejder med it-sikkerhedsmodeller på højt niveau.