Til mødet blev ambitionen præsenteret og konsortiet arbejdede med følgende spørgsmål:

  • Styrkepositioner: Hvad er særligt for Aarhus i dag?
  • Potentiale: Hvad kunne være særligt for Aarhus, hvis vi fik midler til at bygge det op?
  • Prioritering: Hvor er det vigtigst at sætte ind?

Mulige indsatser

På baggrund af workshoppen og efterfølgende dialoger med en række virksomheder og organisationer peges der på følgende mulige indsatser, som man kan arbejde videre med i regi af satsningen på cyber- og informationssikkerhed:

 

Mere forskning

Forskningscentret DIREC – Digital Research Centre Denmark – forventes at oprette et program, hvor der søges målrettede forskningsmidler indenfor cyber- og informationssikkerhed.

 

Future Security Network

Sammen med Alexandra Instituttet vil vi arbejde på at drive et netværksforum for formidling og udveksling af specialiseret viden om fremtidens cyber- og informationssikkerhedsteknologier.

 

Masterclasses og efteruddannelse på højt specialiseret niveau

Aarhus Universitet har allerede masterclass- og efteruddannelsesformater, der vil kunne målrettes konsortiets interesseområder.

 

Matchmaking og udviklingssamarbejde mellem forskning og erhverv

Erhvervsklyngen for digitale teknologier, DigitalLead stiller sig til rådighed ift. at hjælpe virksomheder med at matche op mod forskningsmiljøer, der beskæftiger sig med den nyeste viden inden for relevante cyber- og informationssikkerhedsmæssige områder og stiller rådgivning om puljeansøgninger til rådighed.

 

Fælleskommunal SOC

Aarhus Kommune undersøger behovene for og muligheden for at etablere et fælleskommunal SOC, Security Operations Centre, med udgangspunkt i Aarhus Kommunes høje standard for sikkerhedscertifikater, der er NSIS godkendt af digitaliseringsstyrelsen.

 

Security Tech Space – nationalt initiativ

Security Tech Space ønskes oprettet i IT-Byen Katrinebjerg i Aarhus, der er et af landets største it-viden- og innovationsmiljøer. Security Tech Space skal fokusere på virksomhedssiden af cyber- og informationssikkerhed i form af viden fra den nyeste forskning, uddannelse og efteruddannelse, rekruttering, iværksætteri mv. samt branding og eksport af danske kompetencer og produkter inden for cybersikkerhed.

 

Cyberakademi/erhvervsuddannelse på operationelt niveau

Der er behov for uddannelse og kompetenceudvikling af it-professionelle. Sammen med erhvervsuddannelser og virksomheder, som allerede har en uddannelsesindsats, undersøges det, om der kan udvikles tilbud til virksomheders medarbejdere.

 

Mere og bedre OPI-samarbejde

Det skal være nemmere for det private at samarbejde med det kommunale – og omvendt. Dette arbejder vi for at realisere på bl.a. cyber- og informationssikkerhedsområdet ved – som ét ud af flere greb – at stille Aarhus Kommune til rådighed som test- og udviklingspartner.

 

Testpanel for borgere med eksplorativ brug af data

Et eksplorativt projekt, hvor ambitionen er at inddrage Aarhus' borgere i udveksling af og brug af data på en sikker måde, for at se hvor meget værdi, vi kan skabe gennem brug af borgerdata.

 

Herudover er der en række tværgående indsatser, som understøtter arbejdet, herunder:

 

Rekruttering og tiltrækning af talent

Der er brug for mere – og mere specialiseret – talentmasse inden for cyber- og informations-sikkerhedsområdet.

 

Aarhus som test- og udviklingspartner

Aarhus stiller byen og kommunen til rådighed som testfacilitet for virksomheder og forskere, der gerne vil udvikle og afprøve cyber- og informationssikkerhedsløsninger.

 

Branding af Aarhus styrkeposition bl.a. med henblik på eksport

Aarhus skal brandes for den styrkeposition, vi har på domænet. Dette skal resten af landet og verden gøres løbende opmærksom på med branding/kommunikation.

 

Investorer og kapital

Vi skal tiltrække investorer fra de brancher, der allermest efterspørger cyber- og informationssikre løsninger.

 

Interessevaretagelse

Vi arbejder målrettet med interessevaretagelse ift. at Aarhus kan komme til at spille en national rolle på området – gennem at sætte ambitiøse mål for cyber- og informationssikkerhed og indenfor erhvervsudvikling. Herudover synliggør vi løbende konsortiets interesser gennem møder, events, kommunikation, debatindlæg mv.

 

Awareness, transparens og tillid

Awareness, transparens og tillid skal være gennemgående parametre i indsatserne.