Aarhus huser allerede i dag en række førende forsknings-, innovations- og vidensmiljøer inden for cybersikkerhed, men forventningen er at stå endnu stærkere gennem et tæt og systematisk samarbejde med fokus på forskning, innovation og erhvervsudvikling. Aarhus Kommune ser Security Tech Space som et supplement til det eksisterende Center for Cybersikkerhed under Forsvaret. 

Security Tech Space bliver placeret i IT-Byen Katrinebjerg i Aarhus, der er et af landets største it-viden- og innovationsmiljøer. Security Tech Space skal fokusere på virksomhedssiden af cyber- og informationssikkerhed i form af viden fra den nyeste forskning, uddannelse og efteruddannelse, rekruttering, iværksætteri mv. samt branding og eksport af danske kompetencer og produkter inden for cybersikkerhed.

En væsentlig opgave for Security Tech Space:

Der er mange tiltag i forhold til cybersikkerhed målrettet de samfundskritiske sektorer, men ikke rettet mod bredden af virksomheder herunder særligt SMV’erne, der udgør 99 % af alle virksomheder i Danmark. Vi er i dialog med DI, som arbejder for at oprette en national SMV:CERT i form af et videns- og overvågningscenter, som har til formål løbende at informere og guide danske SMV’er i arbejdet med cybersikkerhed. Tæt koordinering og samarbejde er en forudsætning for at lykkes med at hæve sikkerhedsniveauet i virksomhederne, og en SMV:CERT skal derfor etableres i et tæt samarbejde med branchen og myndighederne og kan med fordel placeres i et fagligt cybersikkerhedsmiljø som Security Tech Space.


Med et Security Tech Space supplerer vi andre initiativer ved at målrette indsatsen til et civilt forsvar, og herunder særligt livsnerven i dansk økonomi; de mange små og mellemstore virksomheder, for hvem manglende viden, kompetencer og ressourcer kan være en barriere for handling. Missionen er klar: Et Security Tech Space skal være
katalysator for samspil og samskabelse på tværs af det samlede økosystem af både offentlige og private aktører ved at agere bindeled mellem udbud og efterspørgsel, forskning og kapital.

Security Tech Space får en selvstændig bestyrelse og processen med at rekruttere en direktør for centeret er gået i gang.