Aarhus huser allerede i dag en række førende forsknings-, innovations- og vidensmiljøer inden for cybersikkerhed, men forventningen er at stå endnu stærkere gennem et tæt og systematisk samarbejde med fokus på forskning, innovation og erhvervsudvikling. Aarhus Kommune ser Security Tech Space som et supplement til det eksisterende Center for Cybersikkerhed under Forsvaret. 

Security Tech Space forventes at blive placeret i IT-Byen Katrinebjerg i Aarhus, der er et af landets største it-viden- og innovationsmiljøer. Security Tech Space skal fokusere på virksomhedssiden af cyber- og informationssikkerhed i form af viden fra den nyeste forskning, uddannelse og efteruddannelse, rekruttering, iværksætteri mv. samt branding og eksport af danske kompetencer og produkter inden for cybersikkerhed.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger om initiativet:

”Truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage er højere nogensinde, og vores lokale og nationale behov for at styrke området er åbenlyst. Aarhus og Østjylland udgør allerede i dag et stærkt miljø inden for cyber- og informationssikkerhed, og det rummer store fremtidsperspektiver. Samtidig kan vi en målrettet indsats udfolde et markant erhvervspotentiale på området med stor, internationale ambitioner.”