Hvad nu, hvis vi sammen kunne skabe rammerne for et af de internationalt stærkeste faglige miljøer omkring cyber- og   informationssikkerhed i Aarhus? Et miljø, der kunne udvikle de bedste og mest innovative sikkerhedsteknologier og -løsninger på   markedet. Et miljø, der kunne tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft og de mest ambitiøse studerende. Et miljø, der lader viden og   kompetencer flyde mellem videninstitutioner og virksomheder, og et miljø, der giver Aarhus de bedste betingelser for at være en   cybersikker by, der tager den nyeste teknologi i anvendelse. En by, der passer på sine borgeres data, men som også anvender dem   med størst mulig værdi, og ikke mindst: En by, der tager ansvar for at dele ud af sin viden og skalere løsninger til resten af landet og   til lande, der står med samme udfordringer som Aarhus.

For at opfylde visioen har samlet Konsortiet for cyber- og informationssikkerhed, som består af videninstitutioner, offentlige myndigheder, lokale og internationale virksomheder og interesseorganisationer inden for it-sikkerhedsområdet.

Aarhus Kommune stiller sig til rådighed som facilitator for konsortiet og som testfacilitet for afprøvning af forskellige løsninger samt case/dataleverandør for forskningsaktiviteter.