Aarhus Kommune har siden 2013 arbejdet med opsamling af energidata og i februar 2018 blev indsatsen forstærket med projektet Intelligent Databaseret Energiledelse. Projektet understøtter en vedvarende reduktion af energiforbruget i kommunens bygninger gennem en kombination af en systematisk og målrettet anvendelse af forbrugsdata, rådgivning til driftspersonale samt driftsoptimeringer af tekniske anlæg og adfærdstiltag. Gennem arbejdet med energiforbrug via databaseret energiledelse, har man opnået en markant reduktion i forbrug, og samtidig skabt en stor intern viden om energiforbrug i kommunen.

Aarhus Kommune har tidligt været dygtig til at udnytte og anvende de store mængder forbrugsdata, som indsamles fra kommunens bygninger. Ved at have forbrugsdata på flere kommunale bygninger er det muligt at benchmarke og derved identificere bygninger med et unaturligt højt energiforbrug, og derved målrette indsatsen, hvor den har størst værdi.

Et af projektets afledte og meget værdifulde effekter har været, at man har opnået et bedre overblik og struktur i eksisterende data og systemer.​

Ved systematisk brug af organiseret data er besparelserne hovedsagelig opnået på tre områder: gennem benchmarking af bygningernes performance, nedbringelse af vandforbruget og forbedring af afkølingen af fjernvarmen.

Smart Aarhus’ rolle:

Smart Aarhus skal støtte op om den interne vidensdeling – særligt med fokus på den opnåede erfaring med at samle, strukturere og kvalitetssikre data.​

Smart Aarhus vil også bidrage til at slå et slag for datastandardisering i fremadrettet indsamling af data og indkøb af nye systemer bl.a. som led i en kommende datastrategi.