Hvis vi fortsat skal styrke fokus på værdi for borgere og virksomheder, kræver det en konsolidering og videreudvikling af kommunens digitale værktøjer til borgerinvolvering og -dialog. Der arbejdes allerede nu med hørings- og inddragelsesplatformen deltagaarhus.dk, samt med en midlertidig løsning i form af en international platform til facilitering af bl.a. deltagerbudgetter.​

Det blev tydeligt under COVID-19-pandemiens nedlukninger, at man kan engagere flere og andre borgergrupper gennem digitale platforme. Det skal vi arbejde videre med for at sikre bredere involvering og tilgængelighed til kommunen for alle borgere. Helt konkret søger projektet finansiering til en konsolidering og videreudvikling af en samlet platform for digital borgerinddragelse.​