96 af landets 98 kommuner er gået sammen om en fælles it-løsning, Kommunal PRO, til understøttelse af kommunale PRO-initiativer (Patient Rapporterede Oplysninger). Løsningen skal anvendes af både kommunens medarbejdere og ledere samt af de borgere, som skal besvare spørgeskemaer udsendt af kommunen. Borgerne får således stillet en digital løsning til rådighed, hvor de kan inddatere egne oplysninger, følge udviklingen i data og bruge dette i dialogen med kommunale medarbejdere.

Løsningen udvikles af virksomheden MedWare og er en tilføjelse til suiten Columna Cura, der er det samlede navn for Systematics løsning, som understøtter og optimerer dokumentations- og koordineringsopgaver i kommunen. Kommunal PRO-løsningen forventes at tages endeligt i brug i maj 2022.

Smart Aarhus’ rolle:

Erfaringsopsamling på den tværkommunale og datastandardiserende indsats. Der er et stort skaleringspotentiale i den fælleskommunale arkitektur, løsningen skal hvile på.​

Herudover vil Smart Aarhus understøtte formidlingen af løsningen med fokus på såvel løsningen som formålet og værdien for borgeren til Aarhus Kommunes borgere.​