For at understøtte, at ledige borgere hurtigere kommer i beskæftigelse og får anbefalet flere relevante jobforslag, vil man ved hjælp af machine learning-teknologi udvikle en model til bedre match. Algoritmen skal understøtte sagsbehandlerens faglige vurdering ved at matche både faglige og personlige kompetencer fra den lediges cv med kompetencekrav i aktuelle stillingsopslag inden for et givent geografisk område.

Værktøjet skal primært anvendes af jobkonsulenten i dialogen med borgeren om konkret jobsøgning, men kan på sigt også stilles til rådighed for borgeren fx via Jobnet. Derudover vil algoritmen understøtte sagsbehandleren med alternative jobfunktioner i fx andre brancher og jobforslag end dem, som er i det nuværende fokus for jobsøgningen, således borgerens perspektiver på mulige job udvides.

Projektet skal desuden tilvejebringe viden om, hvordan modellen kan bringes videre i drift, når projektet slutter. Løsningen udvikles af Schultz sammen med Københavns Kommune, og Aarhus er én ud af en række kommuner, der afprøver den.​

Smart Aarhus’ rolle:

Projektet spiller ind i Smart Aarhus’ generelle indsamling af viden og erfaringer indenfor brugen af kunstig intelligens i Aarhus Kommune. Derfor er Smart Aarhus’ rolle at indsamle og videreformidle erfaringerne fra projektet.