Bygninger står i dag for omkring 40 pct. af det samlede danske energiforbrug og er derfor en afgørende brik i den grønne omstilling. Dels i kraft af det store potentiale for energieffektivisering i bygninger; dels af potentialet for at bruge bygninger som en aktiv del af fremtidens fleksible energisystem. Data og digitalisering af bygningsområdet spiller en nøglerolle for at frigive disse potentialer. ​

Som forsøg etablerer Aarhus Kommune en testfacilitet af en såkaldt Bygningshub, der samler og udstiller data om bygninger og deres el- og fjernvarmeforbrug. Formålet er at fremme energieffektivisering ved en reduktion af omkostningerne hertil, samt ved at danne grundlag for aktivering af bygningernes potentiale for fleksibelt energiforbrug. Aarhus Kommune er udvalgt som testkommune, da man på dette område er langt fremme ift. andre kommuner. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune, AffaldVarme, Energinet, Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om udvikling og afprøvning af testfaciliteten på grundlag af data om bygninger i Aarhus Kommune.

Projektet bygger på en samarbejdsmodel, hvor myndigheder, virksomheder samt brugere og deres behov inddrages med det formål at få skabt et produkt, der beriger alle parter.

Funderet i projektet ligger der en proaktiv tilgang til udfordringer og barrierer, da man i testfasen ønsker at afdække 1) brugernes behov og ønsker; 2) styrke vurderingen af de samfundsmæssige gevinster ved brug af faktiske brugseksempler fra testfaciliteten; 3) afklare tekniske udfordringer, herunder særligt håndtering af anonymisering, videregivelse af data, samtykkeløsninger mv. 4) identificere og teste samarbejdsløsninger mellem myndigheder og dataleverandørerne.

Smart Aarhus’ rolle:

Da projektet er ejet og ledet af Energistyrelsen, vil Smart Aarhus have fokus på at observere projektets arbejde for at høste erfaringer med særligt fokus på 1) partnerskaber omkring datadeling, 2) modellering af data fra multiple kilder, 3) datastandarter, 4) databegrebet.