ITK, der internt og i samarbejde med robotvirksomheder har opbygget en større kapacitet og viden på robotområdet, ønsker i forlængelse af denne indsats at udarbejde en robotstrategi for Aarhus Kommune. Strategien skal understøtte såvel det interne arbejde med robotteknologier til understøttelse af kernevelfærdsopgaven, som samarbejdet med aarhusianske/midtjyske virksomheder, ligesom man i strategien vil lægge op til tværkommunalt samarbejde på området.​

Strategien vil på den ene side sætte en retning for robotinitiativer internt i Aarhus Kommune og på den anden side en retning for erhvervssamarbejde med henblik på samskabelse og erhvervsudvikling. Der bliver etableret en afdeling af klyngeorganisationen Odense Robotics i Aarhus, hvilket kan være med til at styrke den erhvervsrettede del af robotstrategien.​

Strategien skal være med til at positionere Aarhus som centrum for udvikling af udendørs robotløsninger. Der er allerede en række robotløsninger i Aarhus Kommune, der viser, hvordan robotter skaber værdi i opgaveløsningen.

Smart Aarhus’ rolle:

Smart Aarhus skal understøtte strategiudarbejdelsen og arbejdet med den brede forankring, samt være med til at kommunikere om strategien både internt i Aarhus Kommune og eksternt.