Hør mere om Aarhus Kommunes Smart City projekter og se Blixens

Aarhus Kommune  arbejder på at bringe nye teknologier og nye muligheder i spil for at understøtte en effektiv og bæredygtig drift af byen og samtidigt skabe rammer for borgernes aktive deltagelse i udvikling af Aarhus som et attraktivt sted at bo, uddanne sig og arbejde. Vi kalder det Smart Aarhus.

Vi inviterer interesserede borgere, uddannelsessteder og virksomheder indenfor i Teknik og Miljøs nye domicil Blixens i Gellerup og orienterer om tiltag, som viser spændvidden i nogle af de indsatser, som skal gøre Aarhus og arbejdet med Aarhus mere datadrevet, og hvor det er et grundprincip, at de samme data kan stilles til rådighed for det omgivende samfund.

Arrangementet finder sted på Karen Blixens Boulevard 7, 8200 Brabrand i auditoriet den 8. maj, kl. 9-12. Der er mulighed for en rundvisning i bygningen fra kl. 12.15. Rundvisningen varer 30-45 minutter. Frokost kan indtages i husets café, Café Europa.