TAPAS hjælper drone med at opsamle olie og affald i Aarhus havn

Som det seneste skud fra stammen af Aarhus City Lab har man igangsat et initiativ bestående af en luftdrone kaldet CityShark og vanddronen, WasteShark. Luftdronen bliver styret af den meget præcise satellitteknologi, TAPAS. Teknologien er i øjeblikket kun tilgængelig i Aarhus, som er det første testcenter for Galileo-satellitter i Europa. Hvor en normal GPS har en præcision på 7-10 meter, kan Galileo positionsbestemme ned til 1-2 centimeter.

Luftdronen CityShark er monteret med et specielt kamera, der kan registrere selv små mængder olie- eller benzinaffald på havoverfladen. Når spildet opdages, sender luftdronen koordinater til vanddronen WasteShark, der er udstyret med en olieskimmer-enhed, så den kan opsamle olien. Når vanddronen ikke er på oliejagt i havnen, er den placeret ved udmundingen af Aarhus Å for at opsamle affald, inden det flyder videre ud i havet.

Bæredygtig havneudvikling skaber glæde

Idéen kommer fra Aarhus Kommunes afdeling ITK (Innovation, Teknologi og Kreativitet), der også står bag initiativet. ITK, der er en del at Kultur og Borgerservice, har inviteret Aarhus Havn med i projektet, som er det første af sin slags i Danmark.

”Det er fantastisk, at vi i Aarhus kan være først til at afprøve nye teknologier på denne måde. Det er godt for miljøet og kan på sigt også sikre nye arbejdspladser i byen. FN’s Verdensmål står højt på min politiske dagsorden. Derfor er jeg glad for, at Aarhus Havn er med på idéen om at begrænse forureningen i vores bugt med vanddroner. Det er vigtigt, at kommunens fælles innovationscenter arbejder aktivt med at afprøve nye teknologier for at skabe løsninger på byens og klodens udfordringer,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad.

Også hos Teknik og Miljø er der glæde at spore ved udsigten om at reducere forureningen.

”Olie og plast er nogle af de største trusler mod vandmiljøet i vores have, og det truer både dyre- og planteliv. Hvis vi skal efterlade vores have i en ren og naturlig tilstand til de kommende generationer af mennesker, planter og dyr, skal vi bruge alle midler. Den sejlende drone er et eksempel på, hvordan vi bruger ny teknologi til gavn for miljøet,” fortæller rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek.

Teknisk chef hos Aarhus Havn Anne Zachariassen peger på FN’s 14. verdensmål, der handler om at beskytte livet i havene, og hvordan vi bevarer og sikrer bæredygtig brug af verdens have og dets ressourcer. Med baggrund i dette har det altid været relevant for havnen at begrænse miljøbelastningen, ligesom det fortsat vil have høj prioritet i Aarhus.

”Derfor er denne mulighed også helt oplagt for os. Industrielle og maritime havneaktiviteter har en påvirkning på havet, men vores opgave er at begrænse påvirkningen mest muligt. Med CityShark-systemet får vi testet ny teknologi, og det er jo helt oplagt at gøre i Aarhus, hvor vi er så heldige at kunne anvende Galileo-satellitternes høje præcision,” siger Anne Zachariassen.  

Dronerne forventes at være klar til affalds- og oliesugning allerede i juni 2019. Indtil da kan du se WasteShark i aktion i nedenstående video.