Aarhus Kommune søger ny operatør til IWDK – et af Danmarks største digitale events – fra 2021 til 2024

Internet Week Denmark (IWDK) er én af Danmarks største digitale begivenheder. Ideen om IWDK opstod i forbindelse med visionsprocessen for Smart Aarhus tilbage i 2012 og har lige siden været et flagskibsprojekt herunder. Det er en festival, der finder sted hvert år i og omkring Aarhus. Festivalen fejrer den digitale teknologis betydning for udviklingen af samfundet, arbejdslivet og privatlivet. Under IWDK er der både teknologibegejstring og kritisk debat om digitaliseringens skyggesider. Generelt er visionen at skabe større viden om det digitale; om det er forretningsmodeller, nye tech-trends, datasikkerhed, digital dannelse eller noget helt femte. I 2019 blev festivalen afholdt for 6. gang med næsten 11.000 deltagere og over 140 events.

Planlægning og afholdelse af IWDK udbydes nu for første gang for en 4-årig periode fra 2021 – 2024. I den forbindelse søger Aarhus Kommune en operatør der kan tage IWDK til nye højder, hvor arbejdet med skalering og internationalisering af festivalen fortsætter i de kommende år, så festivalen i stigende grad kan blive en international begivenhed, der sætter den digitale udvikling på dagsordenen.

De kriterier der skal opfyldes for at blive operatør, er blandt andet:

• En overordnet tids- og procesplan samt oplistning af fem succeskriterier for IWDK 2021
• En beskrivelse af arbejdet med fundraising, herunder indsigt i virksomheders ønsker og behov samt forretningsforståelse
• En beskrivelse af hvordan IWDK kan bidrage til den grønne dagsorden
• Ideer til koncepter, der understøtter beskæftigelse og rekruttering og kan øge interessen for de tekniske uddannelser
• En plan for arbejdet med PR og presse ift. at skabe fokus på den digitale udviklings mange muligheder og dilemmaer – og dermed IWDK som platform.
• En beskrivelse af hvordan man vil fastholde og udbygge IWDKs position som national begivenhed, samt hvordan man vil arbejde med internationaliseringen af IWDK
• Skabelse af indhold, der understøtter investorer og investeringer i startupmiljøet i Aarhus
• Indsigt i den digitale økonomi
• Erfaring med planlægning og afvikling af store events
• En beskrivelse af den strategiske udvikling af IWDK

IWDK er baseret på crowdsourcede arrangementer. Det betyder, at virksomheder, netværk, uddannelsesinstitutioner og individer bidrager ved at være værter for arrangementer i løbet af festivalen. Det resulterer i en uge med videndeling, læring, sociale arrangementer og nye professionelle bekendtskaber. IWDK adskiller sig på den måde fra andre konference formater, idet den skabes af mange parter på tværs af det offentlige og private.

Find udbuddet på udbudsportalen Ethics her