Det Nordiske Smart City Netværk har besluttet sig for fire Nordic Healthy Cities-projekter

Det Nordiske Smart City Netværk (NSCN) har besluttet sig for fire samarbejdsprojekter inden for Nordic Innovations “Nordic Healthy Cities”. De fire projekter skal teste nye og innovative metoder til at tackle sundhedsudfordringer i fremtidige bymiljøer. Det Nordiske Smart City Netværk samarbejder om: Koordinering af innovationsprojekter inden for f.eks. mobilitet, borgerengagement, data osv., hjælp til at udvikle et nyt fælles nordisk marked inden for Smart Cities, samt deling af information om relevante virksomheder til at støtte projekter og aktiviteter blandt nordiske byer.

 

De fire udvalgte projekter er:

 

Reduktion af forurening
Lead city: Tórshavn.
Deltagende byer: Stockholm, København, Reykjavík, Stavanger

 

Sunde beboelige bydele
Lead: Forum Virium Helsinki
Deltagende byer: Vantaa, Stavanger, København, (Kristiansand tbc.)

 

Crowdsensed data til at støtte sunde byer
Lead city: Stavanger
Deltagende byer: Aarhus, Vejle, Helsinki and Copenhagen

 

Sundhedsdata
Lead city: Tampere
Deltagende byer: Syddjurs, Vejle, Torshavn, Espoo

 

Læs meget mere om projekterne her: www.nscn.eu/node/148