Folkehøring om Bæredygtige byer og boliger med tech

DI har igangsat initiativet Danmarks digitale fremtid med ønsket om at skabe en bred debat om visionerne for brug af teknologi i det danske samfund. DI's ønske er, at denne samtale skal give genlyd i hele landet fra klasseværelserne over produktionshallerne til ledelsesgangen, plejehjemmene og til Christiansborg. Smart Aarhus inviterer jer sammen med DI med i samtalen ved at deltage i den niende folkehøring om Bæredygtige byer og boliger med tech.

Vores byer og boliger kan og skal være smartere og grønnere. Urbanisering, øget fokus på bæredygtighed, aktivering af nærdemokratiet og den digitale revolution skaber nye behov og forventninger blandt borgere, virksomheder og myndigheder i forhold til, hvad offentlige og private skal kunne. Vi inviterer Danmark indenfor til en diskussion af, hvordan vores bæredygtige lokalsamfund skal se ud – og hvordan vi kommer derhen.

Digitalisering af byer og boliger kan understøtte vækst, inklusion og bæredygtighed. Samtidig kan anvendelsen af digitale teknologier forbedre måden vi designer, bygger og bruger vores byer, boliger og offentlige rum og medvirke til nye måder at organisere, bygge, udvikle og leve i byen på.

Flere steder i verden popper eksempler på fremtidens smarte byer op. De anvender smart grid-teknologi, intelligent belysning, gratis WiFi-spots samt smart parkering og trafikmonitorering.

Men hvordan ser vores bæredygtige lokalsamfund ud i 2030 – og hvad skal vi gøre for at komme derhen? Hvordan skal vores digitale infrastruktur se ud, for at vi ikke blot har smarte byer, men også bliver en smart nation? Hvordan skal vi gentænke brugen af digitale teknologier til ikke blot at forbedre, hvordan vores byer fungerer, men også den måde borgere, myndigheder, virksomheder og NGO’er interagerer på, så at vi er tilpasningsdygtige for fremtiden?

Hvad indebærer det at deltage?

Vi inviterer virksomheder, myndigheder, organisationer og borgere med til en folkehøring om emnet Bæredygtige byer og boliger med tech. Høringen afholdes på Dokk1 i Aarhus den 22. september fra klokken 09.00-14.30, og vi sørger selvfølgelig for god forplejning igennem dagen. Folkehøringen giver dig mulighed for at være med til at udvikle nye visioner for, hvordan bæredygtige byer og boliger i Danmark skal se ud, som vi kan tage med videre til Christiansborg. Folkehøringen faciliteres i samarbejde med Deloitte.