Aarhus og Midtjylland som epicenter for mobile udendørsrobotter

En række aarhusianske og midtjyske robotvirksomheder har påpeget et stort udviklings- og vækst potentiale inden for mobile udendørsrobotter. Dette er trukket af en stigende både national og global efterspørgsel efter denne type robotløsninger.

Kredsen af virksomheder forventer, at der over de næste 10 år kan skabes over 1000 nye arbejdspladser i Midtjylland. Men virksomhederne har samtidig efterlyst en indsats, der blandt andet kan:

- Sikre bedre muligheder for udvikling
- Test og virkelighedstro afprøvning af nye udendørs mobile robotter
- Mere privat-offentlig innovationssamarbejde 
- Øget synlighed omkring og kendskab til den del af den danske robotklynge, der arbejder med mobile udendørsrobotter.

Opråbet fra robotvirksomhederne har ført til et samarbejde om en styrket klyngeudviklingsindsats. Initiativet vil omfatte følgende indsats- og udviklingsspor:

- Udvikling, test og demonstration af nye robotløsninger,
- Udviklings- og testfaciliteter/-områder
- Netværk & videndeling
- Markedsføring & kommunikation
- Uddannelse og efter-/videreuddannelse
- Etablering af en filial af Odense Robotics i Aarhus.

Partnerkredsen bag indsatsen består af aarhusianske/midtjyske robotvirksomheder, de to nationale klyngeorganisationer Odense Robotics og DigitalLead, Aarhus Universitet, GovTech Midtjylland og Aarhus Kommune.

16 midtjyske kommuner etablerede sammen med Region Midtjylland ved årsskiftet et nyt regionalt udviklingsfællesskab kaldet GovTech Midtjylland. Fællesskabet har til formål at udforske og udnytte nye teknologier i den offentlige opgaveløsning. Robotløsninger falder naturligt i denne kategori og vil sammen med blandt andet Internet of Things, kunstig intelligens og virtuel reality udgøre de væsentligste indsatsområder henover de kommende tre år.

Aarhus Byråd besluttede på et byrådsmøde den 10. juni at støtte indsatsen med 1,05 mio. kr. over de næste tre år.