Aarhus som en af EU’s 100 klimaneutrale og smarte byer

Billede af Aarhus set fra luften. Blandt andet med Aros og regnbuen

I løbet af 2021 lancerer EU-Kommissionen fem nye missioner, herunder en mission om 100 klimaneutrale og smarte byer i 2030. Missionerne er en del af ‘European Green Deal’ – EU-Kommissionens kæmpesatsning, der skal lede til klimaneutralitet for hele Europa i 2050. 

Den 22. juni blev det godkendt i Aarhus Byråd, at Aarhus skal arbejde for at blive en del af missionen om de 100 klimaneutrale og smarte byer i EU. Til efteråret skal der sendes en ansøgning afsted til EU-kommissionen, hvor Aarhus melder ind og giver udtryk for vores ønske om at være med.

Missionen kan være en accelerator til, at Aarhus bliver en mere bæredygtig og smart by samt understøtter kommunens arbejde med at realisere målet om CO2-neutralitet i 2030 ved at:

  • Sikre yderligere midler til den grønne omstilling (funding)
  • Skabe europæisk og international opmærksomhed på byen (branding)
  • Hjælp til konkrete omstillingsprojekter og teknisk rådgivning samt internationalt samarbejde og erfaringsudveksling om de bedste løsninger

Projektet om at indstille Aarhus til missionen er et tværkommunalt projekt. Det er forankret i Aarhus Omstiller under Klimaplanen, og Erhverv og Bæredygtig Udvikling, Borgmesterens Afdeling er den koordinerende aktør. Opgaven med at positionere Aarhus og gøre klar til at kunne søge missionen, håndteres med Borgmesterens Afdeling som tovholder, men realiseres i arbejdsgruppe på tværs af magistratsafdelingerne.

Tine Lai Andersen, Bæredygtighedskonsulent fra Erhverv og Bæredygtig Udvikling, ser et stort potentiale i at deltage:

”Aarhus er rigtig godt på vej mod målet om CO2-neutralitet i 2030, men de sværeste opgaver venter stadig, hvor vi heller ikke kender alle løsninger for at komme i mål. Hertil vil EU-missionen være et oplagt redskab, hvorigennem vi dels kan hente inspiration og best practice fra resten af Europa samt finansiering til den grønne omstilling”
Tine Lai Andersen, bæredygtighedskonsulent, Erhverv og Bæredygtig Udvikling

Læs mere om projektet på EU's hjemmeside