Intelligent løsning giver renere indeklima på aarhusianske skoler

Når eleverne i 12 aarhusianske folkeskoler vender tilbage til klasselokalerne efter sommerferien vil de møde en nyt, intelligent teknologi, som vil sikre dem et sundere og renene indeklima. Bag løsningen står den aarhusianske virksomhed Zurface Group, som allerede gennem et pilotprojekt har vist, at den nye løsning kan fjerne både virus og bakterier fra skoleborde og andre overflader.

Zurface Group har efter flere års forarbejde fremstillet en digital serviet-dispenser, der med lys-blink efter behov gør elever og lærere opmærksom på, hvornår det er tid til at aftørre de overflader, som kan udgøre en risiko for smitteoverførsel. Derpå er det elevers og læreres opgave at benytte apparatets medfølgende engangs-vådservietter og aftørre deres borde og stole to gange om dagen - i stedet for at tørre bordene af med en tilfældigt opvredet klud. På den måde kommer eleverne til at spille en aktiv rolle i at skabe et sundere og renere klasselokale på få minutter dagligt. 65 servietdispensere bliver fordelt rundt på skolen. Det vil blive en fast del af klassens daglige rutiner.

Et pilotprojekt, som tidligere er gennemført på en aarhusiansk skole, har vist at 82% af overfladerne var urene ved frokosttid uden brug af Zurface-løsningen og blot 3% når børnene blev guided vha. teknologien til at aftørre overfladerne.

Brian Kristensen, sektionsleder for infektionsepidemiologi og forebyggelse hos Statens Serum Institut, roser Aarhus Kommune for at have fokus på brugerinddragende løsninger og kalder det både visionært og ret effektivt.

”At man i Aarhus vælger at inddrage brugerne i at holde omgivelserne rene og samtidig også kan nudge til udluftning i samme løsning er en spændende ny tilgang”, siger Brian Kristensen, som har fulgt testaktiviteterne og nu sidder med i Aarhus Kommunes styregruppe.

Offentlig privat samarbejde
Borgmester Jacob Bundsgaard ser store perspektiver i løsningen fra Zurface, som er resultatet af et succesfuldt offentligt-privat samarbejde.

”Vi har i Aarhus Kommune høje forventninger til Zurface-løsningen, som kan være med til at reducere infektioner blandt børn og voksne – i første omgang i skolerne, men det kan også udrulles til andre områder. Fremtiden kræver intelligente løsninger, der involverer borgerne”, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Bedre hverdag for børn og medarbejdere
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, ser gode perspektiver i en hverdag med fokus på hygiejne for alle.

”Vi har i pilotprojektet set, hvordan et rent undervisningslokale smitter af på eleverne og lærerne. De rydder mere op, og de giver udtryk for, at der er rarere at opholde sig i lokalerne. Hvis vi samtidig kan undgå sygefravær både for børnene og de voksne, er det positivt. Det giver bedre sammenhæng, læring og trivsel i hverdagen, hvis færre er syge og vi eksempelvis kan undgå at skulle sætte vikarer ind.” siger Thomas Medom.

Den lille effekt med stor betydning
Den nye aarhusianske løsning kan reducere corona-smitte i et lokale, men konceptet er faktisk udviklet før den aktuelle sundhedskrise med det sigte at mindske smittespredning fra den klassiske influenza og andre vira, som hvert år har store menneskelige og økonomiske omkostninger.

”Effekten ved at alle - i fællesskab - bruger et øjeblik, når risikoen for smitte stiger, er enorm. Det at Zurface ikke kun bidrager til et sundere indeklima, men samtidig ser ud til at skabe øget trivsel og velvære, er vi glade for. Ønsker skolerne at gøre endnu mere for indeklimaet, er der flere muligheder fx at få Zurface til at nudge til udluftning”, siger CEO, Jarl Christensen, Zurface Group.

Fakta om Zurface

  • Zurface er en intelligent servietdispenser
  • Når Zurface blinker fx to gange dagligt, eller efter behov, tager én bruger én serviet og aftørrer én kritisk kontaktflade såsom bord, dørhåndtag eller stoleryg
  • Zurface er udstyret med en IoT-enhed der opsamler indeklimadata såsom CO2, VOC (organiske forbindelser), temperatur, fugtighed, støj hvilket muliggør ny substantiel viden omkring indeklima og sammenhæng med smittespredning

Zurface kan også guide til:

  • Udluftning
  • Regulering af støjniveau
  • Håndhygiejne

Projektet er baseret på et pilotprojekt, som har været gennemført på Fjordsgades Skole med støtte fra Velfærdsteknologisk Offentlig-Privat Innovationspulje i Aarhus Kommune. Projektet fik dengang en god evaluering og har dannet udgangspunkt for et udbud. Projektet er også støttet af Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune.