Parkeringssensorer er med til at udvikle Aarhus' IoT-infrastruktur

Siden august har tech-virksomheden Papp Danmark jagtet ledige parkeringspladser i Aarhus. Det er nemlig ikke helt let at sætte en sensor fast til asfalten, hvis pladsen allerede er optaget. Men arbejdet er gået støt fremad, og Papp er nu i mål med 60 af de i alt 100 sensorer, der skal sættes op som et led i virksomhedens pilotprojekt. Sensorerne aflæser, om der holder en bil på parkeringspladsen eller ej, så elbilejere kan finde ledige ladepladser i Papp’s app.

Data fra de nyopsatte sensorer bidrager yderligere til at skabe indsigt i, hvordan dækningen af IoT-netværket LoRaWAN, som sensorerne sender data over, fungerer. Derfor samarbejder Papp med ITK City Lab i Aarhus Kommune omkring kortlægning af dækningsforhold, og sammen vil de belyse behovet for at sætte flere gateways op, så dækningen bliver forbedret for både Papps sensorer og andre projekter.

”Ved at trække på metadata fra samtlige sensorer på IoT-netværket, kan vi kortlægge og styrke dækningen til gavn for alle nuværende og fremtidige sensor-projekter. De data, vi skal bruge, bliver alligevel skabt, men ved at arbejde systematisk med at samle og bearbejde dem, kan vi få ekstra værdi ud af de i forvejen gode samarbejder med private leverandører”, udtaler Kim Søvsø fra ITK City Lab.

Siden 2017 har Aarhus Kommune haft et såkaldt Internet of Things (IoT) netværk, etableret i kommunen. I Aarhus har man valgt den åbne standard LoRaWAN – der rent teknisk består af en række gateways, der modtager signaler fra sensorer rundt omkring i bygninger og byrum. Netværket har været anvendt til mange pilotforsøg med henblik på at udforske de teknologiske muligheder, og Papps sensorer bidrager til en voksende pulje af konkrete, større forretningsprojekter.

Spørger man Papp er det en fordel, at kommunen allerede har nogle erfaringer med IoT-netværket, så man ikke skal starte fra scratch.

”Det er en kæmpe fordel, at Aarhus Kommune har så stor fokus på Smart City og IoT. Det skaber grobund for en god dynamik i forhold til at skabe innovation på området, og det gør på den måde vores arbejde meget lettere,” fortæller Tan Minh Tran, CEO og Co-founder for Papp Danmark.

En fremsynet parkerings-AI

Projektet med sensorer på parkeringspladserne startede i sommeren 2021. Det er tech-virksomheden Papp, ladeoperatøren Clever og Aarhus Kommune, der er gået sammen om projektet. Men data fra sensorerne skal ikke kun bruges til at vise ledige pladser i realtid – den skal også bruges i en AI, der skal sørge for, at elbilejeren kan planlægge sin rute i forvejen.

”Vi ser et kæmpe potentiale i at bruge data til at forbedre lademulighederne for elbilisterne. Med det nye pilotprojekt vil vi ikke kun kunne fortælle, hvornår de 100 ladepladser er ledige. Vi vil også kunne bruge data om benyttelsen af de 100 ladepladser til udviklingen af en AI, der kan udregne sandsynligheder for, hvornår Aarhus’ ladepladser er ledige,” siger Tan Minh Tran.

Hidtil har Papp fokuseret på at hjælpe bilister med at finde parkeringspladser og undgå p-afgifter, og det nye projekt er det første initiativ målrettet elbilister, som virksomheden er med til at drive.

Det nye pilotprojekt er støttet af Aarhus Kommunes grønne investeringspulje. Med puljen bidrager Aarhus Kommune til projekter, der kan være med til at sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift, som medvirker til realiseringen af Aarhus Kommunes mål om at være energi- og CO2-neutral i 2030.