Extended Reality skaber nye muligheder og større fleksibilitet hos store og små virksomheder

Den 19. december i år mødtes en række stærke repræsentanter indenfor den Aarhusianske XR-scene for at præsentere de fordele, som digital simulation kan tilbyde virksomheder. Blandt initiativtagerne var Tech City Aarhus, som i samarbejde med Vision Denmark, Filmbyen Aarhus, Realitet og Cadpeople inviterede til flere spændende oplæg om anvendelsesmulighederne indenfor Immersive teknologier.

Mere effektiv læring

XR er et overordnet begreb for Virtual Reality, VR, Mixed Reality, MR, og Argumented Reality, AR. Teknologien giver brugeren mulighed for at opleve et delvist eller fuldkomment digitalt simuleret rum.

Teknologien bliver brugt i vidt forskellige arenaer; læringsmiljøer hos virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som redskab til markedsføring, som hjælp til genoptræning indenfor sundhedssektoren og meget mere.

”XR giver muligheder ud over det sædvanlige. Det er de samme sensorer i hjernen, der aktiveres, som hvis brugeren oplevede situationen i virkeligheden. Den høje grad af involvering af brugeren skaber bedre læring i et sikkert træningsmiljø.”

Sådan indledte Kristine Bilgrav-Nielsen, kommunikationsansvarlig hos Cadpeople, gårsdagens event.

Undervejs kom repræsentanterne med flere konkrete eksempler på mulighederne for anvendelse af XR.

Blandt dem var Ege Johan Jespersen fra AATE VR. Firmaet tilbyder full-scale læringsscenarier indenfor sundhedssektoren, hvor studerende blandt andet bliver lært op i sundhedspleje. For eksempel befinder de studerende sig i et af miljøerne på et hospital, hvor de bliver præsenteret for uforudsigelige, men realistiske dilemmaer fra fiktive patienter.

Et andet eksempel blev præsenteret af Kristian Emil Andreasen, direktør i KANDA. Virksomheden tilbyder VR-træningssimuleringer til certificering af medarbejdere indenfor forskellige erhverv.

”Vi bruger generelt for lang tid på certificeringer, men med en digital simulation forkorter man processen. Med VR sparer man tiden, det tager at rejse til destinationen, og generelt tyder resultaterne på, at virksomheden kan spare 80 procent på træningsudgifter,” fortæller Kristian E. Andreasen.

Udfordringer ved XR

Der er dog udfordringer ved brugen af digitale simulationer. Blandt andet er den tid, brugeren kan tilbringe i det simulerede univers, begrænset. Det fortæller Ege Johan Jespersen:

”Det handler om, hvor meget personen er vant til at have udstyret på. De fleste kan klare 15 til 20 minutter, før de har brug for en pause,” fortæller han.

Ege Johan Jespersen fra AATE VR

Udover begrænsningen på anvendelsestiden, så er det fortsat svært at måle resultaterne og dermed komme med præcise tal på besparelserne indenfor XR.

Selvom XR officielt er indtrådt på den Aarhusianske- og nationale erhvervsscene, så er der fortsat uforløst potentiale indenfor dets teknologiske anvendelsesmuligheder.

”Jeg tror, de erhvervsfaglige uddannelser kommer til at bruge det rigtig meget. Vi skal have uddannet flere på rigtig kort tid, og den her teknologi giver os mulighed for at sætte undervisningen fri af tid og sted,” lød det blandt andet fra Kristine Bilgrav-Nielsen, Cadpeople.

Tech City Aarhus

Selvom XR udnyttes af stadigt flere aarhusianske virksomheder, så kalder teknologiens uforløste potentiale på endnu mere videns- og erfaringsudveksling. Det er netop det, som Tech City Aarhus er sat i verden for.

Vi ønsker at støtte og udvikle den digitale og teknologiske scene til gavn for borgere og virksomheder - derfor følger vi konstant de nye udviklinger indenfor blandt andet Extended Reality.

Samtale ved XR-event