Optimisme hos Erhvervsakademi Aarhus, som håber på at endnu flere efteruddanner sig indenfor it-sikkerhed

Lavmælt snak, nervøse studerende og forventningsfulde gæster med flag og kølig champagne fylder gangene på Erhvervsakademiet Aarhus i Viby og vidner om, at eksamensperioden er over os. 

”Flere af mine elever er faktisk til bacheloreksamen lige nu,” fortæller Ask Risom Bøge, idet vi passerer to tydeligt anspændte studerende, som kaster utålmodige blikke mod den lukkede dør.

”Men jeg har ikke nerver på. Det er et godt hold, og de første har klaret sig rigtig fint,” tilføjer han med sikkerhed i stemmen.

Ask Risom Bøge er uddannelsesleder for It-sikkerhed på Erhvervsakademiet Aarhus. Uddannelsen blev oprettet i 2017, og selvom den i dag nyder stor interesse blandt studerende, så har etableringen været brolagt med udfordringer.

Erhvervsakademi Aarhus

”Der har været store udfordringer undervejs. Vi har både haft mangel på studerende og på undervisere, men nu er vi på rette kurs. Vi har en rigtig god gruppe af dygtige undervisere, et fremragende samarbejde med erhvervslivet og vi er klar til at tage endnu flere studerende ind,” fortæller uddannelseslederen.

It-sikkerhed i høj kurs

Erhvervsakademiet Aarhus har en lang række kurser indenfor it-sikkerhed, og i takt med digitaliseringen og myndighedernes stigende krav til certificeringer tror Ask Risom Bøge på, at fagenes attraktivitet kun stiger i kurs – især blandt de små- og mellemstore virksomheder, hvor behovet for opkvalificering er størst.

”Lige nu har vi 16 fuldtidsstuderende og 25 tilmeldinger fra folk ude i erhvervslivet på vores it-kurser. Ambitionen er at nå mellem 50 og 60 tilmeldinger. Det tror jeg godt, vi kan, vi skal bare være lidt mere synlige” fortæller han og tilføjer:

"Der er også stor interesse for vores studerende ude i branchen. Vi får tit henvendelser fra virksomheder, som spørger os: "Har I nogle studerende til os?"

 Erhvervsakademi Aarhus it-sikkerhed

Udover at optage studerende direkte fra ungdomsuddannelser tilbyder Erhvervsakademiet efteruddannelser til virksomheder, som ønsker at opkvalificere deres ansatte. Det mest populære fag for tiden er softwaresikkerhed, fortæller uddannelseslederen.

Uddannelserne er primært målrettet SMV’er, men akademiet får også tilmeldinger fra større virksomheder og fra det offentlige regi indenfor blandt andet politi og efterretningstjenester.

”Når folk ønsker at opkvalificere sig, så kigger vi på den individuelle profil og matcher den ansatte med det mest oplagte kursus,” forklarer uddannelseslederen.

It-uddannelserne kombinerer unge fuldtidsstuderende med deltidsstuderende, som typisk er de virksomhedsansatte. Ask Risom Bøge kalder det ”en fremragende kombination," fordi de to grupper bidrager med forskellige indgangsvinkler og kompetencer. 

"De ansatte kommer med erfaring fra virkeligheden, og så møder de, de unge mennesker, som bare er fulde af energi og gåpåmod. Det skaber en rigtig god synergi," fortæller han.

To store udfordringer

Uddannelseslederen har en klar ide om de udfordringer, som gør det svært at fylde endnu et klasselokale op med it-studerende.

”Jeg tror primært, at det drejer sig om synlighed. Vi prøver at lave LinkedIn opslag og tager rundt på messer for at promovere det, vi laver, men vi er ikke så skarpe på markedsføringsdelen. Det handler for os om at blive bedre til at udbrede kendskabet," siger Ask Risom Bøge. 

En anden udfordring er tid – en mangelressource hos mange virksomheder, som ønsker at opkvalificere deres ansatte. På Erhvervsakademi Aarhus forsøger man så vidt muligt at være fleksibel ved at tilbyde enkelte kurser og undervisning på deltid.

"Hvis man vil tage hele diplomuddannelsen, så starter vi selvfølgelig fra scratch. Men man kan også nøjes med et enkelt kursus, hvis man som ansat er kvalificeret til det," forklarer Ask Risom Bøge. 

Hos Aarhus Kommune ønsker vi med vores Smart Aarhus indsats at fremme danske institutioner og virksomheders indsats indenfor cybersikkerhed. En af de vigtigste aspekter i den forbindelse er rekruttering af fremtidig arbejdskraft indenfor it-branchen. På SmartAarhus.dk kan du læse meget mere om vores indsatser.