Robotter i den offentlige velfærds tjeneste

Indspark af Jesper Askov Bonde Petersen, business development manager for Odense Robotics' regionale hub i Aarhus og tilknyttet ITK Aarhus.

Alle landets kommuner står over for en række kritiske udfordringer, der påvirker det kommunales fokus. Mange af udfordringerne vil blive forøget de kommende år og påvirker grundlæggende velfærd og sundhed, jobs og arbejdsmiljø, klima og bæredygtig drift. Der kommer stadigt flere ældre i den høje alder, der kræver omsorg, der er færre aktive på arbejdsmarkedet, og dermed en mindre gruppe at rekruttere fra til for eksempel stillinger inden for sundhed, service og vedligehold. Derudover vil Aarhus Kommune omstille til fossilfri drift og reducere CO2-aftrykket, og der er behov for flere digitale løsninger, der kan gøre kommunen mere effektiv, men også nemmere at tilgå for borgere og virksomheder.

Med Smart City-teknologier kan vi imødekomme flere af disse udfordringer, men også gøre Aarhus endnu smukkere, sjovere og mere spændende at bevæge sig rundt i som borger og besøge som turist. Eksempler på teknologier er IoT (Internet of Things), Machine Learning, Open Source og Big Data, sensorer og optiske teknologier, AR (Augmentet Reality), droner - og i særdeleshed robotter.

Aarhus Kommune benytter allerede i dag en række af disse teknologier til driftsopgaver i kommunen, og behovet for nye løsninger vil kun blive større i fremtiden. ITK Aarhus, som holder til på Dokk1, arbejder dagligt med at afprøve og afgøre om nye teknologier kan bringes i spil for en mere effektiv og fremtidssikret drift af kommunen, samt om det kan implementeres på en måde, så den ønskede effekt bliver realiseret. Så hvis du i ny og næ kommer til området omkring Dokk1 og ser en robot på gaden eller en drone i luften, så ved du nu hvorfor.

Også Odense Robotics’ regionale hub på Dokk1 har fokus på at bidrage til udviklingen af byen og regionen. Odense Robotics er Danmarks nationale klynge for robot-, automations- og dronevirksomheder. Klyngens vision er at gøre Danmark til en endnu stærkere robotnation ved at accelerere innovation og bæredygtig udvikling i hele industrien, og hjælper virksomheder med at udvikle nyskabende produkter og teknologier, styrke deres globale konkurrenceevne, blive klogere på branchen og blive mere synlige over for samarbejdspartnere.

Aarhus Kommune rummer dermed mange af de elementer, der skal til for at ligge helt i front som Smart City. For det første har kommunen og politikerne et fælles ønske om mere digitalisering, og der tænkes nye teknologier ind i planer og projekter. For det andet findes der en lang række innovative virksomheder, der er retningsangivende og banebrydende indenfor ny teknologi, og der ligger en række uddannelses- og videninstitutioner, der forsker og underviser i Smart City-teknologier, som kan anvendes i kommunen.

Smart City og positionering giver uanede muligheder

Et eksempel på hvordan kommunen arbejder med implementering af ny teknologi, er det såkaldte TAPAS- netværk (Testbed i Aarhus til Præcisionspositionering og Autonome Systemer). TAPAS er et state-of-art navigations- og positioneringsnetværk, der er etableret i samarbejde med DTU Space og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

TAPAS-netværket strækker sig fra syd til nord om Aarhus, ud over Aarhus bugt og helt over til Helgenæs, og giver hidtil usete muligheder for brug af fx Augmentet Reality og autonome robotter. Netværket er gratis at tilkoble sig for dem, der har interesse, og det er et væsentligt element i tiltrækningen af virksomheder, der har behov for at udvikle og afprøve såvel droner og robotter som andre teknologier, der kræver præcis positionering. TAPAS giver en nøjagtighed helt ned til 1 cm og er uovertruffen pålideligt ift. dataindsamling og oppetid.

Smart City og brugen af TAPAS vil i fremtiden kunne opleves synligt som ikke synligt. Vi som borgere vil kunne komme hurtigere igennem byen og direkte til en p-plads, turister vil kunne opleve byens seværdigheder og historie på en ny og spændende måde med Augmentet Reality, pizzaen vil kunne blive leveret hurtigt og yderst præcist med en drone, og man kan blive transporteret rundt i byen via ubemandede emissionsfrie busser – ideerne er uendelige og fremtiden starter nu.

For en stor kommune som Aarhus er mulighederne for en renere by, mere effektiv og klimavenlig drift, samt øget velfærd og bedre arbejdsmiljø uendelige, når Smart City-teknologier inden for få år udvikles til reelt brugbare værktøjer.

Tænk bare:

 • Lynhurtig og præcis opmåling af byens udstyr og kantstensforløb, så man fx ved præcist hvor nedgravede rør og ledninger ligger ifm. vejarbejde, bygningsmodning og vedligehold/fejlfinding.
 • App på smartphone og tablet med underjordisk ledningsinfrastruktur og ejendomsskel, som anvender Augmented Reality.
 • Præcis positionering af teknikskabe, redningskranse og andet byinventar, så påkørsler, flytninger og tyveri opdages.
 • Hurtigt gennemførte bygningsinspektioner med forudbestemte ruter planlagt hjemmefra samt fra dag til dag digitale fotos ved hjælp af droner.
 • Ad hoc ajourføring af kommunens 3D-bymodel ved hjælp af droner.
 • Hjælp til blindes færdsel i byen ved lyssignaler og bybusser.
 • Sikker styring af selvkørende biler og robotter.

Robotterne kommer

I disse år er der særlig stor fokus på robotter, da teknologien tager kvantespring, og en masse nye muligheder ser dagens lys, i takt med at støttestrukturer som for eksempel TAPAS etableres. Robot betyder lidt pænt sagt ’tjener’. Med introduktionen af robotter i den offentlige sektor kan kommunerne reducere mange trælse, beskidte og nedslidende arbejdsopgaver, samtidigt med at den generelle drift optimeres. Robotter kan, med forskelligt værktøj, blandt andet være med til at:

 • Samle affald og gøre rent på gader og pladser, mens du sover.
 • Sørge for at græsset bliver slået i parker og på fodboldbaner – og stribe banerne op igen.
 • Fjerne tyggegummi og ukrudt fra fortove samt salte cykelstierne om vinteren (kun de stier der er isglatte naturligvis, målt af sensorer i asfalten, hvilket reducerer forbruget).
 • Klippe hække på kirkegården, sortere affald op fra åen, fjerne graffiti under broerne og suge spildolie op i havnen.
 • Identificere manglende eller ødelagte objekter, for eksempel ved at indmelde ødelagte fortovsfliser og ujævne belægninger som kan detekteres, når robotten kører hen over disse.
 • Agere ’best buddy’ og autonomt følge byens gartnere med redskaber, jord og planter.

Robotterne kræver ikke meget, arbejder gerne på skæve tidspunkter, og en kommunal medarbejder får med ét mange hjælpende hænder. Når du en tidlig morgen er på vej hjem fra fest ved åen, vil du i nær fremtid møde robotter, der autonomt samler affald op på fortovet, du går på. Forestil dig en kommunalarbejder stående på Bispetorvet med en iPad i hånden, som overvåger 4-5 autonome robotters arbejde med at gøre rent efter et større arrangement. Det er teknisk muligt i dag. Renere by, mindre udledning, mindre nedslidning af medarbejderen.

Indendørs er der også et hav af muligheder, særligt inden for ældreplejen og sundhed. Det kan være udlevering af medicin og piller, i forbindelse med hjerne- demenstræning samt ved løft og flytning. Vi kommer også til at se robotter i uddannelserne på skolerne og i varetagelsen af generel rengøring over alt i kommunen – og der er mange flere muligheder indenfor sygehusvæsenet og i den daglige borgerrettede service.

Visioner kan blive til virkelighed

Aarhus Kommune arbejder støt på at være helt fremme i udnyttelsen af robotternes muligheder, og vi har en strategi for brug af robotter og udvikling af området i kommunen under udarbejdelse. Kommunens fokus på robotter i den offentlige velfærds tjeneste sker med støtte fra Aarhus Kommunes Erhvervspulje, Aarhus Byråd og i samarbejde med Odense Robotics.

Der er dog nogen vej endnu før implementering i driften er fuldt ud mulig. Det gælder teknologisk som lovgivningsmæssigt. Først og fremmest skal det være muligt at kunne teste og udvikle udendørs autonome robotter i det offentlige rum med hensyn til sikkerhed og præcis navigering, men også i forhold til hvordan en robot skal kommunikere med de mennesker, som den møder på sin vej. For det andet skal lovgivningen rettes til, så den angiver praktiske og ønskede muligheder. Som det ser ud nu, er lovgivningen en begrænsende faktor for autonom kørsel – selv for ret små robotter kørende på fortove og mindre pladser.

Aarhus arbejder på at blive det mest attraktive sted i Europa at teste og udvikle ny udendørs robotteknologi – et arbejde som sker i tæt samarbejde med GovTech Midtjylland, som er et arbejdsfællesskab, der understøtter arbejdet med ny teknologi på tværs af 16 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Formålet er at tiltrække nye virksomheder, forskere og studerende, samt udvikle forsknings- og uddannelsesmiljøerne i hele regionen og give borgerne mulighed for at opleve teknologiens højdespring på helt tæt hold. Samtidigt vil regionen blive førende i brugen af de nyeste teknologier for at effektivisere, øge velfærden og de kommunale services kvalitet, og sidst men ikke mindst, reducere klimaaftrykket og gøre vores byer smukkere og renere at færdes i.