Aarhus i offensiven for styrket cyber- og informationssikkerhed

Chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Flarup. Foto: Aarhus Kommune

 

Emnet og vigtigheden af samme var ikke til at tage fejl af til mødet d. 28. marts på ARoS i Aarhus. Chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Flarup, fastlagde behovet for en forpligtende og stærk virksomhedsrettet indsats om cyber- og informationssikkerhed, da han som første oplægsholder gav et opdateret indblik i cybertruslen i Danmark. Aarhus’ relevans ift. dette blev efterfølgende fremhævet, da Deloitte præsenterede en helt ny markedsanalyse. Analysen viste bl.a., at Aarhus har en styrkeposition inden for området og derfor har forudsætningerne for at gå forrest i kampen for en mere cybersikker fremtid. Rapporten peger på, at Aarhus er kendetegnet ved:

  • Et solidt fundament af forskning i verdensklasse
  • En videnskabelig og markedsmæssig førertrøje i kryptologi
  • Konkurrencedygtige it- og teknologivirksomheder
  • En partnerskabsorienteret erhvervskultur

Hele Deloittes markedsanalyse kan findes her.

 

Cybersikkerheden skal styrkes i fællesskab

Aarhus’ stærke position betyder at vi skal være med til at styrke cyber- og informationssikkerheden i hele Danmark. Men det skal gøres i fællesskab og drives af et økosystem af Aarhus Universitet, etablerede tech-virksomheder, innovative start-ups og en stor viden- og talentmasse, som samlet kan arbejde på at imødegå trusler og udfordringer. På mødet præsenterede stadsdirektør i Aarhus Kommune, Martin Østergaard Christensen, derfor fyrtårnet i satsningen på cyber- og informationssikkerhed: Security Tech Space, der skal være et kraftcenter ift. at sikre et moderne, digitalt forsvar i danske virksomheder. Security Tech Space skal især udøve støtte til de små og mellemstore virksomheder, idet disse er særligt udsat. 99 procent af de danske virksomheder er små og mellemstore og 44 procent af dem har for lavt et sikkerhedsniveau, samtidig med at 24 procent ikke har gennemført helt basale it-sikkerhedsforanstaltninger. Dette fremhævedes også i Deloittes rapport, der i forbindelse hermed også lagde fokus på, at manglende viden, kompetencer og ressourcer i små og mellemstore virksomheder udgør et behov, som Aarhus og Østjylland kan bidrage til at opfylde.

 

Et forpligtende og ambitiøst samarbejde om cyber- og informationssikkerhed

Punktummet for dagen blev sat, da borgmester Jacob Bundsgaard inviterede parterne til at underskrive et ”letter of commitment”. Herved har partnerne forpligtet sig til at ambitiøst samarbejde om at styrke og udvikle økosystemet for cyber- og informationssikkerhed, bl.a. ved at stille eksperter til rådighed for studerende og start-ups, samt skaffe yderligere finansiering og aktiviteter i konsortiet som f.eks. forsknings- og udviklingsprojekter. Der var meget stor opbakning blandt deltagerne til at indgå i det forpligtende samarbejde om at styrke cybersikkerheden.


Direktør i TDC Erhverv, John Henriksen, underskriver "Letter of Commitment". Foto: Aarhus Kommune.

Næste skridt et nedsættelsen af en bestyrelse og ansættelse af en direktør for Security Tech Space. Læs mere om Security Tech Space her.

 

Har din virksomhed/organisation interesse i at deltage i Konsortiet for Cyber- og Informationssikkerhed? Så kontakt gerne Smart Aarhus-sekretariatet.