Aarhus styrker Danmark mod cybertruslen

Lise Fuhr er udnævnt som bestyrelsesforperson

Med åbningen af Security Tech Space er en ny bestyrelse trådt til. Lise Fuhr, direktør for de europæiske teleselskabers brancheorganisation, ETNO, i Bruxelles, er udnævnt som forperson for bestyrelsen og bringer værdifuld erfaring fra techselskaber med sig. 

Truslen fra cyberkriminelle udgør både praktiske og strategiske udfordringer. Den er vedvarende og kan have alvorlige konsekvenser. Security Tech Space er vores konkrete svar på, hvordan vi kan samle viden, kompetencer, muligheder og ideer på tværs. Jeg ser frem til at arbejde sammen med bestyrelsen og ledelsen for Security Tech Space for at skabe den rette strategi,"
Lise Fuhr

Arbejdet er startet

Security Tech Space fokuserer på virksomhedssiden af cyber- og informationssikkerhed i form af viden fra den nyeste forskning, uddannelse og efteruddannelse, talentudvikling, rekruttering, iværksætteri mv. samt branding og eksport af danske kompetencer og produkter inden for cybersikkerhed. Det overordnede mål er at beskytte borgere, virksomheder og myndigheder imod cyberangreb, der i værste fald kan sætte samfundet i stå. 

Der ligger et stort arbejde, hvis ambitionerne med Security Tech Space skal indfries. Et arbejde, der for alvor er startet siden 1. september, hvor direktør Peer H. Kristensen har haft indledende møder med alle medlemmer af konsortiet. 

Direktør for satsningen Per Heldgaard Kristensen udtaler:

Aarhus skal have en ledende position indenfor cyber- og informationssikkerhed i de kommende år. Vi har et fantastisk stærkt videns- og innovationsmiljø, dygtige iværksættere og virksomheder samt førende forskere i Aarhus, som vi kan bringe til at skabe nye løsninger på den kæmpe udfordring, som it- og cybersikkerhed er. Meget er selvfølgelig fortsat nyt, og jeg glæder mig over at møde et meget stort ønske om at lykkes i fællesskab”
Peer H. Kristensen

Ønsker I at komme med?
I øjeblikket har 38 virksomheder og partnere skrevet under på at deltage i konsortiet for cyber- og informationssikkerhed. Bag hver underskrift ligger et engagement, en forpligtelse og ikke mindst en velvilje til at styrke og udvikle cyber- informationssikkerheden i både Aarhus og resten af landet. Konsortiet er åbent for flere deltagere. Hvis I har interesse i at deltage kontakt Line Gerstrand.
 
Deltag blandt stærke partnere på tværs af universitet, region, kommune og it-virksomheder i Aarhus, der sammen har en ambition om en mere cybersikker fremtid. En ambition, der skal udfoldes med særligt fokus på forskning, innovation og erhvervsudvikling - både lokalt og nationalt.

 

Fakta - Security Tech Space

Security Tech Space er etableret pr. 1. september 2023

Bag centeret står Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, INCUBA A/S og Aarhus Kommune

Bestyrelsen for Security Tech Space er bredt sammensat af repræsentanter for en række erhvervsorganisationer og tech-virksomheder.

I bestyrelsen sidder:

Lise Fuhr (forperson), direktør for ETNO (De europæiske teleselskabers sammenslutning)

Niels Husted Kjær, direktør for Alexandra Instituttet

Mai Louise Agerskov, direktør for INCUBA A/S

Martin Østergaard Christensen, stadsdirektør Aarhus Kommune

Esben Kolind Laustrup, CEO, Bankdata

Johan Bitsch Nielsen, Danmarks Eksport og Investeringsfond

Kristian Pedersen, Dekan for Natural Science, Aarhus Universitet

Casper Klynge, vicedirektør Dansk Erhverv

Morten Rosted Vang, Dansk Industri

Charlotte Møller Andersen, CEO i Cryptomathic