Security Tech Space er på udkig efter en direktør

Foto: Aarhus kommune 

 

I slutningen af marts, forpligtede en række virksomheder og organisationer sig i et nyt konsortium til at styrke og udvikle økosystemet inden for cyber – og informationssikkerhed. Det næste naturlige led i projektet, er at få besat direktørstillingen til den nye store fælles-nationale satsning indenfor cybersikkerhed. En jagt som vi nu er påbegyndt - i håbet om at finde den helt rette kandidat. Dermed rykker vi nu et skridt nærmere på etableringen af det nye STS, som kommer til at ligge i IT-Byen Katrinebjerg, tæt knyttet op til andre IT – og innovationsmiljøer. Security Tech Space skal fungere som katalysator samt varetage virksomhedssiden med b.la. vidensdeling, uddannelse og efteruddannelse, rekruttering og iværksætteri.  

Direktøren skal fungere som den centrale og samlende figur for den nye store satsning

Den brede opbakning fra det nystiftede konsortium udmønter sig nu i handling med søgen efter en direktør. Direktørens fornemmeste opgave består i at agere bindeled mellem de involverede parter, fungere som den samlende centrale figur og ligeledes som ansigtet udadtil for Security Tech Space. Den kommende direktør får i samspil med kompetente organisationer og virksomheder mulighed for at sætte et kommunalt, nationalt og ikke mindst internationalt aftryk på dagsordenen indenfor cyber- og informationssikkerhed. Herudover er det en oplagt mulighed til at deltage i en yderst aktuel samfundsmæssig udfordring, hvor det er nødvendigt at have de strategiske briller på og bevare det politiske overblik. Ydermere, er det essentielt at den kommende direktør opererer i et krydsfelt mellem både netværk og diverse samarbejdspartnere, hvor der skal sættes en klar retning og udvikling for STS.   

Stort fokus på den indledende fase

Eftersom der er tale om oprettelsen og ledelsen af en nyetableret organisation, vil der i den indledende fase i høj grad være fokus og opmærksomhed på at indplacere STS overfor væsentlige aktører, etablere og igangsætte enhedens funktion, men ligeledes udforme en strategisk retning. I samspil med det, skal direktøren iværksætte og synliggøre de første resultater for Security Tech Space. Det altoverskyggende mål for den nye organisation, er at STS kommer til at skabe værdi for virksomhederne både i form af nye arbejdspladser indenfor it-sikkerhedsbranchen, men også i form af bedre støtte til små- og mellemstore virksomheder, der er udsat for et cyberangreb.