Smart Buildings som løsning i en konservativ byggebranche?

Trifork Smart Building

Foto: Trifork

Samtidig har industrien ikke mindsket sin co2 udledning i 25 år – til sammenligning har de fleste andre sektorer omstillet sig og er blevet mere bæredygtige med en mindskning omkring 30%. Selvom der efterhånden er flere gode tiltag på vej i byggebranchen såsom genbrug af materialer, er der et efterslæb og behov for nye bæredygtige og innovative løsninger i branchen.

Genbrugsmaterialer i alle facetter af byggeriet

En sådan innovativ løsning, har Trifork givet et bud på. Trifork er i gang med at etablere såkaldte ”Smart Buildings”. Som navnet lægger op til, så adskiller disse bygninger sig fra mere traditionelt byggeri. Trifork slår sig på at anvende genbrugsmaterialer i alle dele af byggeriet. Væggene er bygget vha. materialer, der alligevel skulle have været til forbrænding. Gulvet består af overskydende træ fra vindueproduktion, og det samme gør sig gældende for bordpladerne og skrivebordene i bygningen. Selvom den mest bæredygtige bygning uomtvisteligt, er den, der ikke bliver bygget, er der ikke to meninger om at brugen af genbrugsmaterialer udløser en minimal co2 udledning. Ifølge Trifork estimeres disse genbrugsmaterialer ovenikøbet at indkapsle mere end 500 tons co2. Udover brugen af genbrugsmaterialer, er størstedelen af strømmen genereret af solcellepaneler og er geotermisk opvarmet. Samtidig indsamles regnvand og genanvendes i det omfang giver mening.

 

Foto: Aarhus kommune, Morten Wagner, Vice President Trifork 

 

Maksimal optimering

Helt ned til de mindste detaljer, er bygningen designet til at mindske ressourcespild og optimere oplevelsen for brugerne af bygningen. En stor del af denne optimering kommer fra, at systemerne i hele bygningen er designet til at lære menneskelig adfærd og tilpasse sig denne. Dette gør sig f.eks. gældende i bygningens ventilationssystem, der er designet til at den enkelte medarbejder, fra sin egen kontorplads, selv kan regulere temperaturen. Systemet lærer derfra af brugerens adfærd og tilpasses automatisk. På samme måde opfanger systemet vejret den pågældende dag, og bruger denne dataindsamling til at optimere det indendørs klima. En kold vinterdag, vil bygningen automatisk varme sig op til den rette temperatur og ligeledes køle sig selv ned en varm sommerdag. Systemerne i bygningen viser desuden hvor mange mennesker der opholder sig i bygningen, muliggør at medarbejdere kan slukke for ens computer, lamper m.m. fra én app. Ligeledes slukkes alt strøm automatisk, når den sidste person forlader matriklen.

Triforks har iværksat to Smart-Buildings, som forventes at stå færdige inden udgangen af 2023, hvor de måske kan være fungere som inspiration til en mere bæredygtig byggebranche.