Det er vigtigt at holde fokus – på det vigtige. Derfor har vi i Smart Aarhus identificeret de mest forretningskritiske udfordringer i Aarhus Kommune. Udfordringerne skal agere rettesnor, der sikrer, at indsatserne i Smart Aarhus regi er med til at skabe en bedre og smartere by for alle.

De forretningskritiske udfordringerne er blevet identificeret gennem en omfattende interviewrunde med direktører, forvaltningschefer og nøglemedarbejdere i Aarhus Kommune. Listen over udfordringer er ikke udtømmende, og den vil løbende blive tilpasset.

Forretningskritiske udfordringer i Aarhus Kommune:

  • Vi skal omstille os til et fossilfrit samfund
  • Vi skal styrke vores fokus på værdi for og med borgere og virksomheder
  • Vi skal gøre borgere mere selvhjulpne på social- og sundhedsområdet
  • Vi skal bringe digitale læringsredskaber i spil
  • Vi skal lave mere sammenhængende løsninger på beskæftigelsesområdet
  • Vi skal styrke vores digitale fundament