Ny teknologi og digitalisering medfører en række etiske og sikkerhedsmæssige dilemmaer. Det er helt afgørende for os, at digitaliseringen sker inden for klare rammer, og at respekten for den enkelte borgers privatliv bliver opretholdt. Derfor arbejder vi altid på at øge vores fokus på dataetik og en mere gennemsigtig brug af data i kommunen, samt at fastholde tilliden hos borgerne til, hvordan vi bruger og deler data i kommunen og med andre f.eks. regionen og staten.

Konkret lægger vi bl.a. data ud på Open Data-portalen, og via Aarhus i tal kan du se hvilke aktuelle tal, Aarhus Byråd baserer deres beslutninger på. Dermed gør vi ledelsesinformationer tilgængelige for alle, som måtte have interesse i dem. Endelig arbejder vi efter Aarhus Kommunes IT-sikkerhedspolitik.