SCORE

I stedet for at konkurrere om at være den smarteste Smart City samarbejder ni byer i syv Nordsø-lande om at forbedre offentlige services baseret på Smart City data. Projektet SCORE arbejder derigennem på at effektivisere og øge kvaliteten af de data-drevne løsninger med henblik på, at man fra 2020 vil opnå et mål om at reducere byernes public service-omkostninger med 10 %, svarende til op mod 50 mio. euro for samarbejdsbyerne.

Projektet relaterer sig til byernes eksisterende Smart City-initiativer, og man arbejder derfor ud fra en brugermotiveret tilgang. Byerne udpeger fælles udfordringer, som bearbejdes gennem fælles resource- og ekspertisepuljer for senere at kunne udarbejde 12 innovative løsninger, som skal testes og repliceres i tre forskellige transnationale og urbane living labs. For at øge mulighederne for anvendelse standardiseres by-data på tværs af byerne og gøres åbent tilgængelige, så (gen)brug af data kan bidrage til at forbedre de offentlige services. De innovative løsninger skabes altså til gavn for alle samarbejdsbyer.

Fordelen ved SCORE er, at man udnytter byernes samlede ressourcer, IT-kompetencer og viden. Dette samler en base af viden, som byerne umuligt ville kunne opnå individuelt. Projektet er desuden funderet i et bæredygtighedsperspektiv, hvor fokusområderne bl.a. er effektivisering af trafik, skrald og vand. Projektet forventes at resultere i nye Smart City-løsninger som f.eks. at automatisere skraldebilernes ruter på baggrund af affaldsbeholdernes lokations- og opfyldningsdata eller hjælpe køretøjer til den nærmeste parkeringsplads ved at bruge sensordata og GPS.

Foruden Aarhus er følgende byer med: Amsterdam og Dordrecht (Holland), Hamborg (Tyskland), Gent (Belgien), Göteborg (Sverige), Bergen (Norge) samt Bradford og Aberdeen (Storbritannien).

Startet 2017