Smart City Netværk

Det danske Smart City Netværk samler organisationer og institutioner fra hele landet, der udveksler viden, erfaringer og ideer om smart city-initiativer. Formålet er at skabe et forum til at udforske potentialet for smart city-løsninger på tværs af Danmark.

Netværket er et nationalt samarbejde, der blev startet i 2013 af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Aarhus Universitet. Indtil 2017 har Erhvervsstyrelsen i samarbejde med initiativtageren Martin Brynskov fra Aarhus Universitet drevet det danske Smart City Netværk, som nu er overdraget til det nuværende konsortium, bestående af Dansk Byplanlaboratorium, State of Green, Gate 21, CITY PACK samt CLEAN, som danner partnerkredsen bag og driver netværket. I dag er der cirka 140 medlemmer, som repræsenterer aktører fra både det offentlige, det private og vidensinstitutioner.

Det danske Smart City Netværk bidrager med at inspirere og belyse potentialerne ved intelligente løsninger gennem konkrete use-cases, både overfor det offentlige såvel som de private aktører. Desuden understøtter netværket udviklingen af ikke bare intelligente, men også bæredygtige, sikre og borgercentrerede løsninger i Danmark på udfordringer som urbanisering og trængsel, forsyning og infrastruktur, vækst og innovation, social sammenhængskraft og data. Smart City Netværket bidrager også til dagsordenen for udviklingen af intelligente byer, der tager udgangspunkt i byernes og borgernes perspektiver og behov, så vi får stærke og levedygtige byer og fællesskaber. Endeligt hjælper det danske Smart City Netværk med at forbedre koordineringen af danske smart city-initiativer og øge overblikket over de forskellige projekter, events og initiativer, der eksisterer på tværs af byer og private interessenter.

Startet 2013