Center for innovation i Aarhus

Center for Innovation i Aarhus (CFIA) er en intern innovationsenhed i Aarhus Kommune, der åbnede marts 2016. Vi arbejder for at skabe nye veje til velfærd og vækst samt en bedre hverdag for borgere i Aarhus. Vi indgår som innovationspartner i tværgående innovationsprojekter og arbejder for og med hele Aarhus Kommune. Vi tror på, at de bedste løsninger skabes, når vi samarbejder på tværs.

CFIA tager afsæt i internationalt anerkendte innovationsmetoder fra bl.a. design thinking og forretningsudvikling, og involverer borgere og civilsamfundet i skabelsen af nye og forbedrede services.

CFIA er en del af en tværgående indsats "INNOVATION I AARHUS – nye veje til velfærd og vækst". 

Centeret er fysisk placeret på DOKK1 og er organisatorisk forankret i ITK (Innovation, Teknologi, Kreativitet) under Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Men CFIA arbejder for og med hele Aarhus Kommune.