Center for Telemedicin arbejder med innovative digitale løsninger, der forbedrer offentlig adgang til sundhedsydelser og fremmer patientens mulighed for at handle i forhold til egen sundhed.

I praksis betyder det, at sundhedspersonalet diagnosticerer, behandler og rådgiver borgere i deres eget hjem ved brug af billeder, video og spørgeskemaer samt en digital database med prøveresultater og patientjournaler. Borgerne får desuden tilbudt en række værktøjer til at følge op på egen sundhed uden at tage på hospitalet, og de sættes i digital kontakt med relevante selvhjælpsgrupper. 

Center for Telemedicin er et kerneeksempel på, hvordan borgere kan tage del i at udvikle sundhedssystemet. Det effektiviserer samarbejdet mellem hjemmeplejen og eksperter på hospitalet, og det fremmer informationsdeling mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger. 

Center for Telemedicin blev oprettet i 2012 og drives af Region Midtjylland, som er medlem af Smart Aarhus.

Startet 2012