Smart Aarhus er baseret på et stærkt og innovativt IT-miljø. Det dækker over en høj koncentration af IT-virksomheder, adskillige forskningsgrupper og IT-uddannelser på højt internationalt niveau samt flere institutioner med fokus på innovative IT-baserede produkter og services.

Business Region Aarhus

IT-innovation i Business Region Aarhus er kendetegnet ved nyskabende forsknings- og udviklingsprojekter, der involverer virksomheder og forskningsinstitutioner. Med 20.000 arbejdspladser inden for en radius af ti kilometer har Business Region Aarhus Danmarks højeste koncentration af IT-relaterede arbejdspladser i forhold til det samlede antal ansatte i den private sektor.

IT-byen Katrinebjerg

IT-byen Katrinebjerg har gennem 20 år været Danmarks mest dynamiske it-innovationsmiljø. Med omkring 350 ansatte, 2500 studerende og 20.000 it-beskæftigede inden for en radius af ti kilometer, skaber vi på Katrinebjerg verdensklasse-innovation i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse og erhverv. Katrinebjergs netværk består af over 100 virksomheder, erhvervsfremmeaktører og GTS-institutter i samspil med it-forskningen og -uddannelserne på Aarhus Universitet, som har placeret samtlige it-uddannelser og –forskning på Katrinebjerg. Desuden er inkubator- og udviklingshuset INCUBA med mere end 120 virksomheder, Alexandra Instituttet A/S, der arbejder med at omsætte ny it-forskning og teknologi til nye innovative produkter og services samt It-forum, der er en netværksorganisation med fokus på at udbrede kendskabet til og brugen af teknologiske løsninger, placeret i IT-byen Katrinebjerg.

Blandt de mange virksomheder på Katrinebjerg er bl.a. Mjølner Informatics, Redia, Bookbite, Scalgo, IT Minds og Googles danske udviklingsafdeling.