Frem mod 2018 har Aarhus Kommune udskiftet 26.000 kviksølvslamper i gadebelysningen med mere miljøvenlige LED-lamper. Projektet har reduceret det samlede forbrug af elektricitet fra gadelamper med ca. 30%, og det udgør et stort skridt mod at nå byens klimaambition om at blive CO2-neutral 2030. Derudover har LED-lamperne forbedret trafiksikkerheden for den almindelige borger, da ubelyste sektioner på byens veje har fået ny og stærkere belysning.

Udskiftningen har været udgiftsneutralt for Aarhus Kommune, da udgifterne dækkes af besparelser i energiforbruget. De nye armaturer har tjent sig selv ind i løbet af 18 år.

Fra 2021-23 forventer Aarhus kommune at kunne udskifte de resterende ca. 20.000 gadelamper til LED. Lamperne er placeret i boligområder og på trafikveje.