Landets større byer oplever i disse år et stigende pres på vejnettet med deraf følgende trængselsudfordringer. Samtidig har borgere i yderområderne fået færre muligheder for at benytte kollektiv transport. Derfor er der behov for nye måder at anskue og tackle mobilitetsudfordringerne på. Smart Mobilitet er et udviklings- og innovationsprojekt, der gennem de seneste år har sat ekstra fokus på Mobility as a Service i Aarhus Kommune og i Business Region Aarhus.

I forbindelse med Mobility as a Service er især samkørsel som begreb blevet et fokuspunkt, da samkørsel for alvor vil kunne reducere trængslen i byerne. Bilisterne står nemlig for langt den største del af trafikken og ved at få flere til at køre sammen, kan bilkøerne på vejene minimeres. Men hvad skal der til, for at samkørsel bliver attraktivt for borgerne? Hvilke digitale løsninger kan understøtte samkørsel, og hvordan skal løsningerne skrues sammen?

Som et led i forståelsen af brugerne i systemet, og hvad der potentielt kan drive et vanebrud på mobilitetsområdet, har Aarhus Kommune samarbejdet med Alexandra Instituttet for at gennemføre en undersøgelse af, hvad der skal til for at få trafikanterne til at køre mere sammen.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har kortlagt nuværende transportvaner og i samarbejde med specifikke målgrupper undersøgt, hvordan adfærd og vaner kan ændres. I den forbindelse er der også undersøgt, om digitale løsninger kan understøtte samt styrke samkørsel blandt borgerne. Projektet har gennem det seneste år sat ekstra fokus på Mobility as a Service, hvor mobilitetsudbuddene i Business Region Aarhus ikke skal ses som mange forskellige løsninger, men i stedet som én samlet. Det vil sige at Mobility as a service samler alle løsningerne i én fælles digital platform. En ny app (GoTur-app) skal give super nem adgang til at køre sammen samt kombinere med bus, tog, letbane, delecykel og elløbehjul.

Nogle af Aarhus Kommunes partnere i dette pilotprojekt er desuden FDM, Gomore, Rejseplanen og Midttrafik.

Startet 2017