Som led i udviklingen af den trafikale infrastruktur i Aarhus Kommune vil intelligente transportsystemer (ITS), herunder en trafikcentral, forbedre fremkommeligheden for alle transportformer ved at optimere og prioritere trafikafviklingen.

Første skridt mod en aarhusiansk trafikcentral er allerede synlig i krydset, som forbinder Godsbanearealerne med Søren Frichs Vej. Det er nemlig det første af Aarhus Kommunes i alt 232 signalanlæg, som på sigt skal være koblet op på den nye teknologi, der gør det muligt at optimere trafikafviklingen i Aarhus med kort varsel. På nuværende tidspunkt er der 15 kryds i drift på det nye system og der kommer hele tiden flere til. Her er data det vigtigste fundament for regulering af trafikken i signalanlæggene. Flere data om trafikken giver nemlig mulighed for en bedre regulering, hvor dataene kan være med til at forudsige udfordringer.

En bemandet trafikcentral vil i denne forbindelse kunne tage hånd om problemstillinger og dermed reducere konsekvenserne. Hovedformålet for det centrale trafikstyringsredskab vil være, at sikre den daglige trafikafvikling bedst muligt, både i al almindelighed, men også når der sker trafikale hændelser – det kan både være de planlagte såvel som de pludseligt opståede.
Til start vil trafikcentralen være bemandet i spidsbelastningstiden samt i andre perioder, når der er behov f.eks. ved større arrangementer. På længere sigt er det planen, at centralen skal være døgnbemandet. Således kan trafikken overvåges og der kan reageres på udfordringer i realtid.

I fremtiden vil kunstig intelligens (AI) ved hjælp af data og Machine Learning også kunne hjælpe til med at opfange ændringer i trafikmønstre og ud fra dette iværksætte scenarier til bedre trafikafvikling.

AI og den nye trafikcentral bliver altså en vigtig del af en fleksibel infrastruktur i Aarhus, der også kommer til at gavne på bæredygtighedsfronten. Frem mod 2030 vil transportsektoren nemlig udgøre den største kilde til CO2-udledningen i Aarhus Kommune, hvoraf især personbiler udgør den største andel af CO2-udledningen fra transporten. Ved at optimere trafikken i Aarhus, kommer bilerne hurtigere igennem byen. Det skaber et glidende trafik flow med færre start/stop, som ikke kun kan spare på tid, men også på brændstofforbruget. På den lange bane vil dette gavne det større formål om et grønnere Danmark, samt Aarhus Kommunes mål om at blive CO2-netural i 2030.

Startet 2019