Gå til hovedindhold

Smart-City i Aarhus

Smart Aarhus er bindeleddet mellem kommune og bysamfund. Vi knytter borgere, virksomheder og videninstitutioner sammen, når det kommer til den digitale transformation.

Smart Aarhus bidrager til en mere sammenhængende kommune, som sætter borgeren i centrum for den offentlige velfærd. Samtidigt skal Smart Aarhus gennem samarbejde med iværksættere og virksomheder understøtte et marked for digitale løsninger i Danmark og internationalt. Målet er et grønnere og smartere Aarhus.

 

GovTech Midtjylland

GovTech Midtjylland er et samarbejdsprojekt, der strækker sig over 13 midtjyske kommuner samt Region Midtjylland, med fokus på at integrere ny teknologi i den offentlige sektor. Dette inkluderer bl.a. avanceret brug af sensorer og IoT og kunstig intelligens for at øge effektiviteten og sænke omkostningerne i offentlig servicelevering. GovTech Midtjylland fremmer ikke kun innovation indenfor offentlige tjenester, men skaber også nye veje for samarbejde mellem offentlige institutioner, startups, SMV'er og uddannelsesinstitutioner, hvilket baner vej for en modernisering af den traditionelle tilgang til offentlige tjenester.

GovTech Midtjylland
AI-genereret billede af personer der står rundt om et bord

Techcircle

TechCircle er Midtjyllands digitale innovationshub, hvor små og mellemstore virksomheder kan finde støtte til at navigere i mulighederne i den digital transformation. Ved at tilbyde adgang til viden, netværk og testfaciliteter, fremmer TechCircle udviklingen af grønne, innovative digitale løsninger. Dette initiativ er designet til at understøtte private og offentlige virksomheder i deres bestræbelser på at blive mere konkurrencedygtige og bæredygtige gennem udviklingen og brugen af avanceret teknologi. TechCircle's mission er at katalysere innovation og samarbejde, der kan bidrage til en smartere og mere inkluderende fremtid for alle i regionen.

Techcircle

Tech City Aarhus

Aarhus rummer en vigtig styrkeposition inden for tech-miljøet, som favner både stærke tech-virksomheder, startups og uddannelsesinstitutioner. Tech-miljøet vokser støt hvert år, og i Aarhus-området voksede det med 41 procent fra 2014 til 2021. Denne vækst har ført til en stigende efterspørgsel efter en platform, der forener industrien og lægger grundlaget for netværk og samarbejde mellem de mange tech-virksomheder i Aarhus. Denne platform kalder vi Tech City Aarhus. Tech City Aarhus er et partnerskab mellem private virksomheder, DI Digital, Destination AARhus, og Aarhus Kommune, som har til formål at fremme, udvikle og øge synligheden af tech-miljøet gennem netværk og vidensdeling internt i tech-miljøet.

Tech City Aarhus

ITK - Innovation, Teknologi og Kreativitet

Aarhus Kommunes afdeling for Innovation, Teknologi og Kreativitet (ITK) er hjørnestenen i byens indsats for at omdanne sig til en mere digital og fremadskuende metropol. ITK’s arbejde spænder vidt, fra at udforske fremtidens digitale løsninger til at skabe en mere integreret og teknologisk avanceret byoplevelse for både borgere og besøgende. Gennem samarbejde på tværs af forskellige sektorer, fokuserer ITK på at udvikle og implementere innovative digitale løsninger, der kan forbedre den offentlige service og livskvaliteten i Aarhus. ITK’s mission er at fremme en kultur af innovation, der kan styrke byens digitale infrastruktur og understøtte bæredygtig byudvikling.

ITK Aarhus

Aarhus City Lab

Aarhus City Lab bygger bro mellem erhvervslivet, organisationer og kommunen for at fremme test og udvikling af nye digitale løsninger. Ambitionen er at Aarhus skal udmærke sig som test- og udviklingsby for virksomheder der leverer grønne og digitale Smart City-løsninger, med det formål at skabe innovation i kernedriften og stimulere markedet for digitale løsninger til den offentlige sektor. Aarhus City Lab arbejder for at skabe et miljø, hvor erhvervslivet – med udgangspunkt i konkrete offentlige udfordringer – kan teste digitale og teknologiske løsninger og produkter, der understøtter den grønne omstilling og som kan være med til at skabe en bedre by for aarhusianerne.

Aarhus City Lab

Security Tech Space

Security Tech Space i Aarhus udgør et vitalt centrum for forskning, innovation og samarbejde inden for cybersikkerhed. Med en placering i IT-Byen Katrinebjerg, er det et knudepunkt for virksomheder, akademikere og sikkerhedseksperter, der sammen arbejder for at styrke beskyttelsen af data og digitale systemer. Dette initiativ fokuserer på at uddanne og udruste SMV'er med de nødvendige værktøjer og viden for at navigere i cybersikkerhedens komplekse landskab, styrke det civile forsvar og understøtte et sikkert digitalt miljø for alle.

Security Tech Space

Nordisk Smart City Netværk

Det Nordiske Smart City Netværk (NCSN) repræsenterer en alliance af 20 nordiske byer, dedikeret til at udforske og implementere bæredygtige byudviklingsstrategier. Med et fælles fokus på innovation og bæredygtighed, står netværket stærkt i sin stræben efter at tackle regionsspecifikke udfordringer gennem deling af viden og bedste praksis. NCSN's ambition er at accelerere implementeringen af bæredygtige løsninger ved at udnytte de nordiske landes styrker såsom høj social tillid, avanceret digitalisering, og effektiv byudvikling. Dette samarbejde fremmer et tættere fællesskab, der arbejder hen imod fælles mål om at skabe mere levedygtige og innovative byrum.

Nordisk Smart City Netværk

IoT Crawler

IoT Crawler projektet repræsenterer en revolutionerende tilgang til håndtering og anvendelse af Smart City-data. Ved at skabe en samlet platform, der muliggør integration og analyse af forskelligartede datakilder, adresserer dette initiativ en af de væsentligste udfordringer inden for urban teknologi: at gøre data tilgængelige og anvendelige på tværs af forskellige sektorer og tjenester. Dette fremmer udviklingen af intelligente, data-drevne løsninger, der kan forbedre bylivet på mange niveauer, fra miljøovervågning til borgerservices.

IoT Crawler

CitCom.ai

CitCom.ai er et banebrydende europæisk samarbejde dedikeret til at fremme ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens (AI) og robotter inden for Smart Cities og Communities. Dette initiativ tilbyder unikke test- og eksperimentationsfaciliteter, hvor virksomheder kan afprøve AI-baserede produkter, fremskynde udviklingen og sikre, at nye teknologier opfylder høje standarder for etik og sikkerhed. Gennem samarbejde mellem førende teknologiske institutioner og industrier, sætter CitCom.ai fokus på at skabe et stærkt fundament for innovation, der kan understøtte bæredygtig og inkluderende teknologisk udvikling i Europa.

Citcom.ai