Gå til hovedindhold

Deltagelsesportalen

Deltagelsesportalen er en ny fælles platform til digital borgerinddragelse, der er startet med at involvere borgerne i processerne om høringer, men sidenhen skal den også aktivere borgerne i andre initiativer.

 • Læs op

Indhold

  I bestræbelserne på at udvikle en fælles digital platform for borgerinddragelse har Aarhus Kommune lanceret deltagelsesportalen. På tværs af magistratsafdelingerne skal denne platform standardisere og effektivisere de bagvedliggende arbejdsprocesser i Aarhus Kommune, ligesom portalen tilbyder borgerne et bedre overblik over mulighederne for inddragelse. Deltagelsesportalen giver desuden borgerne en mere indbydende og tilgængelig interaktionsmulighed i relationen til Aarhus Kommune. Dermed handler projektet i ligeså høj grad om demokrati som om digitalisering.

  Udviklingen af deltagelsesportalen er det første step af en større vision om digital borgerinddragelse i Aarhus Kommune.

  En enklere indgang

  Projektet er skudt i luften ved at starte med at forbedre processerne omkring høringer. Indtil nu har høringer foregået over forskellige platforme og på mange afvigende måder i de forskellige afdelinger i kommunen, hvilket gør det vanskeligere for borgerne at afgive deres høringsbidrag. Håbet er en mere åben og demokratisk debat med nye, kvalificerede bidrag.

  Den første version af deltagelsesportalen håndterer høringer i forbindelse med lokalplaner, såkaldte VVM’ere (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) og politikker. Høringsdelen af portalen blev testet i løbet af efteråret 2018 og færdiggjort i foråret 2019.

  Høringer og deltagelse bliver andet end blot en tekst

  Sitet har udviklet og testet et nyt høringsmodul, der understøtter en effektiv og ensartet arbejdsproces for høringer, og den vil være overskuelig og brugervenlig for de borgere, der gerne vil deltage i høringer.

  Portalen udvikles løbende med nye funktioner som: borgermødemodul, debatmodul, deltagerbudgetter med mere. Blandt andet vil borgerne også kunne se en geografisk oversigt over igangværende aktiviteter på et kort over Aarhus, hvor borgerne kan orientere sig om, hvad der sker af inddragelsesmuligheder i netop deres nærmiljø. Borgerne kan yderligere orientere sig om et initiativ på en tidslinje. Her kan de følge processen og danne sig overblik over deres muligheder for medindflydelse.

  I arbejdet med deltagelsesportalen har deltagende medborgerskab været afgørende. Ønsket har været at øge tilgængeligheden til og sætte ’ansigt’ på Aarhus Kommune. Portalen vil agere hovedindgang, tage borgeren i hånden og skabe overblik over igangværende initiativer, så borgerne kan være med og deltage.

  Det aktive medborgerskab

  Aarhus Kommune har gennem flere år haft et stærkt fokus på borgerinddragelse med henblik på at bringe det politiske niveau og borgerne tættere sammen. Den styrkede borgerinddragelse skal øge opmærksomheden på høringer, mens inddragelse og samskabelse − og gensidig tillid på tværs af borgere og politiske aktører − styrkes gennem det nye initiativ. Alt sammen giver det borgerne bedre mulighed for at udøve deres aktive medborgerskaber.

  Deltagelsesportalen er designet således, at de næste former for digital borgerinddragelse enklere vil blive integreret på den fælles digitale platform. Projektet er støttet af Velfærds og Teknologisk Udviklingspulje.

  Deltagelsesportalen findes på deltag.aarhus.dk.

  Startet 2018

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023