En stor del af kommunikationen mellem den offentlige sektor og borgerne er i de senere år blevet digitaliseret. Ofte har dette taget form som marketinginitiativer rettet mod specifikke målgrupper. Digital Bydel vender den kommunikationsmodel på hovedet. Med udgangspunkt i aktuelle sager, som bliver defineret af borgerne, vil projektet fremme en alternativ dialog og engagement ved hjælp af digitale redskaber.

Målsætningen for disse redskaber er, at de skal:

• være nemt tilgængelige og lette at bruge, så de kan nedbryde barrierer for deltagelse.
• sikre at inddragelsesprocessen forankres lokalt.
• muliggøre inddragelse af the unusual suspects – borgere som normalt ikke ville deltage i mere traditionelle inddragelsesmetoder.

Derfor har vi udviklet 4 fysiske og interaktive telefonbokse, som borgerne kan give deres mening til kende i, hvor de bor og færdes. Når borgerne tager røret, stiller en stemme i røret dem et spørgsmål, som også vises på en skærm på telefonboksen. Borgerne indtaler derefter deres svar som lagres digitalt og transskriberes af en medarbejder. Alle der kan og tør bruge deres stemmebånd, kan være med til at påvirke udviklingsprojekter i deres bydel. Borgernes svar kan gøre fællesråd, beslutningstagere og andre klogere på hvilke idéer og holdninger, der findes i en bydel, inden forandringer iværksættes. Derved er borgernes stemme, helt bogstaveligt, med til at belyse problemstillinger samt påvirke beslutningsprocesser.

Over 2000 idéer og forslag er indtalt i telefonboksene siden 2014. Idéerne bliver kategoriseret, grafisk visualiseret og præsenteret til workshop, på sociale medier m.m. I forskellige cases har telefonboksene været brugt i forbindelse med oprettelse af fællesråd, konkurrencer mellem bydele samt som idéindsamlings- og afstemningssteder i et deltagerbudget. I Bydelen Trøjborg modtog fællesrådet eksempelvis 233 idéer fra lokale borgere, som havde et væld af forskellige ønsker til fremtidens Trøjborg. Forslag som fællesspisninger, grønne områder, børnevenlige pladser, flere skraldespande samt en helhedsplan for lokalområdet blev indsamlet. Herefter blev de videreudviklet på en workshop og ved Facebook-diskussioner, inden de blev videregivet til det nyligt oprettede fællesråd.

Digital Bydel er et samarbejde mellem Borgerservice i Aarhus Kommune og Alexandra Instituttet.

Læs mere på www.digitalbydel.dk eller på www.facebook.com/DigitalBydel/

Startet 2014