Gå til hovedindhold

Trafikcentral

Bedre og mere effektiv trafikafvikling med digitale løsninger

 • Læs op

Indhold

  Som led i udviklingen af den trafikale infrastruktur i Aarhus Kommune vil Intelligente Transportsystemer (ITS), herunder en trafikcentral, forbedre fremkommeligheden for alle transportformer ved at optimere og prioritere trafikafviklingen. Undersøgelser viser også, at de hidtidige investeringer i ITS har givet en mærkbar forbedring af rejsetider på indfalds- og ringveje. Samtidig kan der spares en CO2-udledning på ca. 3000 tons årligt.

  ITS giver mulighed for at justere og informere med digitale løsninger som f.eks. signalanlæg (lyskryds), digitale tavler og overvågning af trafikken. Etableringen af egen trafikcentral i Aarhus Kommune betyder derfor, at Aarhus Kommune kan sikre optimal styring af kommunens i alt 232 signalanlæg. Her er data det vigtigste fundament for regulering af trafikken i signalanlæggene. Flere data om trafikken giver nemlig mulighed for en bedre regulering, hvor dataene kan være med til at forudsige udfordringer. 

  Den bemandede trafikcentral tager hånd om problemstillinger og reducerer dermed konsekvenserne. Hovedformålet for det centrale trafikstyringsredskab er, at sikre den daglige trafikafvikling bedst muligt, både i al almindelighed, men også når der sker trafikale hændelser – det kan både være de planlagte såvel som de pludseligt opståede. Til start vil trafikcentralen være bemandet i spidsbelastningstiden samt i andre perioder, når der er behov f.eks. ved større arrangementer. På længere sigt er det planen, at centralen skal være døgnbemandet. Således kan trafikken overvåges og der kan reageres på udfordringer i realtid.

  I fremtiden vil kunstig intelligens (AI) ved hjælp af data og Machine Learning også kunne hjælpe til med at opfange ændringer i trafikmønstre og ud fra dette iværksætte scenarier til bedre trafikafvikling.

  AI og den nye trafikcentral bliver altså en vigtig del af en fleksibel infrastruktur i Aarhus, der også kommer til at gavne på bæredygtighedsfronten. Frem mod 2030 vil transportsektoren nemlig udgøre den største kilde til CO2-udledningen i Aarhus Kommune, hvoraf især personbiler udgør den største andel af CO2-udledningen fra transporten. Ved at optimere trafikken i Aarhus, kommer bilerne hurtigere igennem byen. Det skaber et glidende trafik flow med færre start/stop, som ikke kun kan spare på tid, men også på brændstofforbruget. På den lange bane vil dette gavne det større formål om et grønnere Danmark, samt Aarhus Kommunes mål om at blive CO2-netural i 2030.

  Startet 2019

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023