Ambitionen for Smart Aarhus er at skabe bedre, billigere og bæredygtige løsninger til gavn for borgere såvel som virksomheder. Løsninger der bliver til i forskellige partnerskaber mellem kommune, virksomheder, borgere og vidensinstitutionerne – og det er en af Smart Aarhus opgaver at facilitere og skabe den slags partnerskaber.

Smart Aarhus dækker over en bølge af digitale løsninger, som tilsammen skaber unikke muligheder for en hastig voksende by som Aarhus. Smart Aarhus er både klassiske smart city løsninger i byrummet, digitalisering i Aarhus Kommune og erhvervsudvikling.

På den måde bliver smart Aarhus en del af løsningen på velfærdssamfundets udfordringer, hvor f.eks. data/sensorer, tingenes internet, big data, kunstig intelligens, droner og robotter bruges til at forbedre livet for borgerne. Dette sker f.eks. gennem intelligent trafikstyring, energieffektive bygninger, tværgående digitale forsyningssystemer eller bæredygtig transportformer, men også i forhold til at redde liv, sikre trivsel og bedre sundhed, skabe nye kulturoplevelser og dermed en god by for alle.

Ny teknologi og digitalisering skal altså ikke ses som et mål i sig selv, men som et middel til at skabe en by der er værd at leve og bo i. Vi skal gøre hverdagen nemmere – både for borgerne, virksomhederne og kommunens egne medarbejdere.

Smart Aarhus skal fremme at vi i fællesskab skaber det gode liv i en hastigt voksende by.

Smart Aarhus skal bidrage til, at Aarhus Kommune udvikler bæredygtige løsninger på miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer til gavn for borgere og virksomheder.

Smart Aarhus skal bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af et marked for smart city-løsninger i Aarhus og i Danmark som helhed.

Vi har følgende principper for arbejdet med Smart Aarhus:

  • Vi tager udgangspunkt i forretningskritiske udfordringer i Aarhus Kommune, når vi skal arbejde med nye digitale løsninger.
  • Vi arbejder datadrevet – data skal bruges til at forudsige, simulere, eksekvere og forebygge.
  • Vi sætter værdi for og med borgerne og virksomhederne i centrum for vores beslutninger.
  • Vi udvikler i tæt samspil med omverdenen (Quadro Helix) og bruger Aarhus Kommune som katalysator for udviklingen.
  • Vi er nysgerrige og vil gerne lære fra andre, ligesom vi selv deler og arbejder åbent.

Ny teknologi og digitalisering medfører en række etiske og sikkerhedsmæssige dilemmaer. Det er helt afgørende for os, at digitaliseringen sker inden for klare rammer, og at respekten for den enkelte borgers privatliv bliver opretholdt. Derfor arbejder vi altid på at øge vores fokus på dataetik og en mere gennemsigtig brug af data i kommunen, samt fastholde tilliden hos borgerne til, hvordan vi bruger og deler data i kommunen og med andre f.eks. regionen og staten.

Konkret lægger vi bl.a. data ud på Open Data-portalen og via Aarhus i tal kan du se hvilke aktuelle tal Aarhus Byråd baserer deres beslutninger på. Hermed gør vi ledelsesinformation er tilgængelig for alle, som måtte have interesse i dem. Endelig arbejder vi som resten af kommunen efter Aarhus Kommunes IT-sikkerhedspolitik.