Aarhus Kommunes klimaplan kombinerer bæredygtig byudvikling med økonomisk vækst. Initiativet dækker over projekter, der udvikler løsninger inden for energioptimering og klimatilpasning, reduktion af CO2-udslip og som gør byen et mere attraktivt sted at bo og arbejde. 

Klimaindsatsen er baseret på partnerskaber og samarbejde mellem private og offentlige aktører, og Aarhus Kommune fokuserer i særdeleshed på at engagere virksomheder og borgere i arbejdet, da disse to grupper står for 75 % af al CO2-udslip i Aarhus. 

Aarhus Kommune går forrest ved at opfordre til energieffektivitet og alternativer til fossile brændstoffer og spiller en aktiv rolle i samarbejdet med relevante aktører i arbejdet for at gøre byen CO2-neutral i 2030. Derudover har Aarhus Kommune siden 2012 indgået flere end 40 strategiske partnerskaber med private virksomheder. Disse partnerskaber er specifikt rettet mod at kombinere klimaplanens mål med økonomisk vækst. 

Aarhus Kommune har arbejdet med en klimahandlingsplan siden 2007. På www.gogreenwithaarhus.dk kan se en bred vifte af projekter, der understøtter klimaindsatsen.

Startet 2007