Smart Aarhus fremmer, at vi sammen med borgere og virksomheder skaber det gode liv i en hastigt voksende by.

Smart Aarhus arbejder for et teknologisk bidrag til, at Aarhus Kommune udvikler bæredygtige løsninger på miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer til gavn for borgere og virksomheder.

Smart Aarhus bidrager til at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af et marked for digitale løsninger i Aarhus, Danmark og i verden.